Triple EMA

Definicja

Triple EMA, czyli wskaźnik potrójnej wykładniczej średniej ruchomej (EMA) został stworzony, aby ułatwić inwestorom określenie siły lub słabości bez tradycyjnego opóźnienia związanego z regularnymi średnimi ruchomymi (MA). Aby to osiągnąć, potrójna EMA bierze wiele EMA pierwotnej EMA, a następnie odejmuje opóźnienie od wyniku. 

Obliczenia

Wskaźnik potrójnej EMA można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

Potrójna EMA = (3 x EMA1) − (3 x EMA2) + EMA3

Definicje:

EMA1 = oryginalna EMA

EMA2 = EMA EMA1

EMA3 = EMA EMA2

W celu obliczenia potrójnej EMA można wykonać następujące kroki:
  1. Najpierw inwestor powinien wybrać okres wsteczny dla wskaźnika. Okres wsteczny oznacza, ile okresów zostanie uwzględnionych w pierwszej obliczonej EMA. Do tradera należy wybór odpowiedniego okresu wstecznego dla aktywów, którymi handluje, jeśli zamierza wykorzystać ten wskaźnik do identyfikacji trendów.
  2. Im mniej okresów, tym dokładniej EMA będzie w stanie śledzić ceny i podkreślać krótkoterminowe trendy. Jeśli okres wsteczny jest dłuższy, powiedzmy 100, EMA nie będzie w stanie tak dokładnie śledzić ceny i zamiast podkreślać trendy krótkoterminowe, będzie podkreślać trendy bardziej długoterminowe.
  3. Po wykonaniu tego pierwszego kroku trader powinien obliczyć EMA dla okresu wstecznego, korzystając z powyższego wzoru. Ta pierwsza EMA to EMA1.
  4. Następnie trader powinien obliczyć EMA dla EMA1, korzystając z tego samego okresu wstecz, co poprzednio. To nowe obliczenie EMA to EMA2.
  5. Po wykonaniu tego kroku trader obliczy EMA dla EMA2, korzystając z tego samego okresu wstecz, co dwa ostatnie razy. To nowe obliczenie EMA to EMA3.
  6. Na koniec należy podłączyć EMA1, EMA2 i EMA3 do formuły potrójnej EMA, aby obliczyć potrójną EMA. Potem wszystko będzie gotowe.

Wnioski

Wzór na potrójną EMA, przedstawiony i szczegółowo wyjaśniony powyżej w sekcji Obliczenia, służy do odejmowania opóźnienia i zapewnia płynniejszą ocenę krótkoterminowego kierunku i trendu cenowego. Należy zauważyć, że gdy przewidywana cena jest powyżej potrójnej EMA, pomaga to potwierdzić trend wzrostowy cen, podczas gdy cena jest poniżej potrójnej EMA, pomaga potwierdzić trend spadkowy cen. Ponadto, gdy cena przecina wskaźnik Triple EMA, może to oznaczać, że cena się cofa lub wskazuje na odwrócenie trendu spadkowego.

Na co zwracać uwagę

Potrójna EMA różni się od tradycyjnych EMA i MA, ponieważ szybciej reaguje na zmiany cen i jest w stanie odjąć opóźnienie za pomocą obliczonej formuły. W przeciwieństwie do tego, wskaźnik Triple EMA może być również używany w podobny sposób jak tradycyjne EMA i MA. Być może przede wszystkim kierunek Triple EMA wskazuje krótkoterminowy kierunek cen i ogólny trend. Kiedy linia jest nachylona w górę, oznacza to, że cena również idzie w górę. Kiedy spada, cena również spada. Opóźnienie nie jest jednak całkowicie wyeliminowane z wyników wskaźnika, dlatego ważne jest, aby traderzy rozumieli, że gdy ceny zmieniają się szybko, wskaźnik może nie być w stanie od razu śledzić tych zmian. Dodatkowo, jeśli trader pracuje z dłuższym okresem wstecznym, wskaźnik Triple EMA najprawdopodobniej będzie wolniejszy w możliwości śledzenia kierunku i trendu zmian cen.

Potrójna EMA może również zapewnić wsparcie lub opór dla ceny i jest w dużym stopniu zależna od okresu wstecznego aktywów. Na przykład, jeśli cena ogólnie rośnie, może spaść do potrójnej EMA w przypadku wycofania, przez co cena wydaje się odbijać od wskaźnika, a następnie dalej rosnąć. Jeśli tak się stanie podczas korzystania z potrójnej EMA, wskaźnik powinien wcześniej zapewniać wsparcie i opór. Jeśli w przeszłości nie zapewniał wsparcia i oporu, można bezpiecznie stwierdzić, że nie zapewni go w przyszłości.

Ponadto wielu traderów często używa linii wskaźnika Triple EMA jako substytutu ceny. Pojedyncza linia wskaźnika często odfiltrowuje wiele szumów, które są tradycyjne dla wykresów świecowych, słupkowych, a nawet liniowych.

Ograniczenia

Chociaż potrójna EMA jest znana wielu traderom jako doskonały wskaźnik zmniejszania opóźnień, nadal ma swoje wady, jak każdy inny wskaźnik. Na przykład MA są bardzo przydatne na rynkach w trendach, gdy kierunek cen jest szczególnie silny. Kiedy trendy są niestabilne, a kierunek cen słaby, MA, a także potrójna EMA, mogą generować fałszywe sygnały, ponieważ cena się zmienia i kierunek się zmienia.

Prawdą jest również, że chociaż zmniejszenie opóźnienia jest pomocne dla niektórych traderów, innym nie podoba się zdolność wskaźnika do odejmowania go od obliczeń. Niektórzy traderzy wolą, aby ich wskaźniki pozostawały w tyle, ponieważ nie chcą, aby ich narzędzia reagowały na każdą zmianę ceny lub mały ruch. Potrójna EMA często reaguje szybciej niż większość MA i EMA i śledzi cenę dokładniej niż SMA, ale może to również oznaczać, że cena może przekroczyć Potrójną EMA przy mniejszym ruchu cenowym niż to, co jest zwykle wymagane, aby ten sam ruch przekroczył SMA. Może to wytrącić traderów z pozycji, a dla inwestorów, którzy nie chcą aktywnie handlować, może to oznaczać więcej kłopotów niż jest to warte, jeśli nie nastąpi znacząca zmiana trendu.

Podsumowanie

Potrójna wykładnicza średnia krocząca zmniejsza opóźnienie, wygładza wahania cen i jest alternatywą dla innych średnich kroczących ze względu na inne obliczenia. Potrójna EMA jest pokazana jako pojedyncza linia. Jego obliczenie bierze wiele EMA pierwotnego EMA, a następnie odejmuje opóźnienie od wyniku.