Wygładzona Średnia Krocząca

Definicja

Wygładzona średnia krocząca porównuje ostatnie ceny z cenami historycznymi i upewnia się, że są one ważone i traktowane jednakowo. Obliczenie tego wskaźnika nie odnosi się do określonego lub ustalonego okresu, lecz wykorzystuje do analizy wszystkie dostępne dane w szeregu. Wygładzona średnia krocząca różni się od wykładniczej średniej kroczącej (EMA), ponieważ jest zwykle używana w dłuższym okresie. 

Obliczenia

Obliczenie wygładzonej średniej kroczącej, jak wspomniano powyżej, nie odnosi się do ustalonego okresu, lecz wykorzystuje wszystkie dane dostępne w serii. Poniższe kroki służą do obliczenia wskaźnika.

  1. Aby rozpocząć, inwestor musi odjąć wygładzoną średnią kroczącą z poprzedniego dnia od ceny bieżącego dnia.
  2. Następnie dodaj wynik z kroku 1 do wygładzonej średniej kroczącej z poprzedniego dnia.
  3. Wyniki dadzą średnią kroczącą z bieżącego dnia.

Wnioski

Traderzy nie powinni mylić wygładzonej średniej kroczącej z prostą średnią kroczącą (SMA), która analizuje dane cenowe z równą wagą w swoich obliczeniach. Prosta średnia krocząca usuwa również najstarsze dane cenowe, ponieważ w ich miejsce dodawana jest nowa cena. Dwie średnie kroczące mogą brzmieć podobnie, ale zachowują się zupełnie inaczej, a mylenie ich może okazać się szkodliwe dla transakcji. Ważne jest, aby traderzy pamiętali, że wygładzona średnia krocząca jest funkcją wagi w połączeniu z ceną lub długością średniej.

Dodatkowo wygładzona średnia krocząca wykorzystuje dłuższy okres w celu określenia średniej i przypisuje wagę danym cenowym podczas obliczania średniej. W takim przypadku najstarsze dane cenowe nigdy nie są usuwane z obliczania wygładzonej średniej kroczącej. Chociaż nie zostały usunięte, najstarsze dane cenowe mają mniejszy wpływ na średnią kroczącą jako całość.

Godnym uwagi zastosowaniem tego wskaźnika jest jego funkcja i zdolność wygładzania. Wygładzona średnia krocząca jest w stanie usunąć krótkoterminowe wahania i nieistotny ruch związany z obecnym trendem. Jest to jeden z wielu powodów, dla których ten wskaźnik jest popularny wśród wielu traderów. 

Na co zwracać uwagę

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na kilka kluczowych czynników podczas korzystania z wygładzonej średniej kroczącej. Podzielmy tę sekcję na dwa punkty do dalszej analizy: okres i aspekt.

Okres. Okres reprezentuje liczbę słupków, które pojawiają się na wykresie. Jeśli trader korzysta z wykresu dziennego ze spójnymi danymi, okres odnosi się do dni. W przypadku wykresów tygodniowych okres odnosi się do tygodni i tak dalej, i tak dalej. Domyślne ustawienie tego wskaźnika to okres 9. Traderzy mogą zmienić ustawienia, jeśli zdecydują się to zrobić. Aby wygładzić średnią kroczącą, okres jest zwykle wydłużany. Następnie można użyć następującej formuły: 

Okres = 2*n-1

Aspekt. Aspekt odnosi się do konkretnego pola symbolu, dla którego będą wykonywane obliczenia. Pole ma domyślne ustawienie symboli, które ponownie może zostać zmienione przez tradera w celu dopasowania go do określonych preferencji lub potrzeb handlowych. Domyślne ustawienie odpowiada “zamknij”

Ograniczenia

Aby uzyskać najdokładniejsze i najbardziej wiarygodne wyniki, wygładzona średnia krocząca działa najlepiej w połączeniu z innymi wskaźnikami i narzędziami analizy technicznej.

Podsumowanie

Wygładzona średnia krocząca porównuje ostatnie ceny z historycznymi i zapewnia, że są one analizowane z jednakową wagą. Wskaźnik nie odnosi się do ustalonego okresu podczas obliczania wyników, ale wykorzystuje wszystkie dostępne dane i nie usuwa określonych punktów danych po przekroczeniu określonego progu czasowego.