Rob Booker – Przebicie ADX

Definicja

Przebicie średniego indeksu kierunkowego (ADX) Roba Bookera to wskaźnik siły trendu, który potwierdza przekonanie, że handel w kierunku trendu i dalsze podążanie za nim jest bardziej opłacalny dla inwestorów, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka.

Historia 

ADX był tradycyjnie używany i rozwijany w celu określenia siły trendu cenowego. Jest powszechnie znany jako narzędzie z arsenału Roba Bookera, doświadczonego przedsiębiorcy i tradera walutowego.

Obliczenia

Obliczenia wskaźnika ADX Breakout opierają się na średniej ruchomej rozszerzania przedziału cenowego w określonym okresie czasu. Domyślnie ustawienie wynosi 14 słupków, jednak nie jest to obowiązkowe, ponieważ inne okresy są również rutynowo wykorzystywane do analizy.

Wyjścia

Linia ADX służy do mierzenia i określania siły trendu, dlatego kierunek tej linii i jej interpretacja mają kluczowe znaczenie w analizie tradera. Gdy linia ADX rośnie, siła trendu wzrasta, a cena porusza się w kierunku trendu. Podobnie, jeśli linia ADX spada, siła trendu spada, a cena wchodzi w okres konsolidacji lub cofnięcia.

Tradycyjnie ADX jest ukazywany na wykresie jako pojedyncza linia, która składa się z wartości z zakresu od 0 do 100. Linia jest bezkierunkowa, co oznacza, że zawsze mierzy siłę trendu, niezależnie od pozycji trendu cenowego (w górę lub w dół). Zasadniczo ADX określa ilościowo siłę trendu, prezentując zarówno trendy wzrostowe, jak i spadkowe linii.

Na co zwracać uwagę

Wartości związane z linią ADX pomagają traderom określić najbardziej dochodowe transakcje i określić, gdzie w obecnym trendzie leży ryzyko. Ważne jest, aby wiedzieć, jak określić ilościowo siłę trendu i rozróżnić różne wartości, aby zrozumieć różnice w warunkach trendu i braku trendu. Przyjrzyjmy się wartościom ADX i ich wpływowi na siłę trendu.

Wartość ADX:

0-25: oznacza brak słabego trendu

25-50: oznacza silny trend

50-75: Oznacza bardzo silny trend

75-100: Oznacza niezwykle silny trend

Aby zagłębić się w to nieco dalej, oceńmy znaczenie ADX, jeśli jest wyceniony poniżej 25. Jeśli linia ADX pozostaje poniżej 25 przez więcej niż 30 słupków, cena wchodzi w zakres warunków, tworząc formacje cenowe bardziej rozpoznawalny i widoczny dla traderów. Cena będzie się poruszać w górę i w dół między oporem a wsparciem w celu określenia zainteresowania sprzedażą i kupnem, a następnie może ostatecznie wybić się w trend lub wzór.

Sposób, w jaki ADX osiąga szczyty, ebs i przepływy, jest również wskaźnikiem jego ogólnego wzorca i pędu trendu. Linia może wyraźnie wskazywać inwestorowi, kiedy siła trendu jest silna, a kiedy jest słaba. Gdy szczyty ADX są przedstawiane jako wyższe, wskazuje to na wzrost dynamiki trendu. Jeśli szczyty ADX są przedstawiane jako niższe – zgadłeś – wskazuje to na spadek tempa trendu. Trend niższych szczytów ADX może być ostrzeżeniem dla traderów, aby obserwowali ceny oraz zarządzali i oceniali ryzyko, zanim transakcja wymknie się spod kontroli. Podobnie, gdy pojawia się nagły ruch, który wydaje się nie na miejscu, lub zmiana charakteru trendu, która jest sprzeczna z tym, co widziałeś wcześniej, powinien to być wyraźny znak, aby obserwować ceny i oceniać ryzyko. 

Podsumowanie

Wskaźnik ADX Breakout to wskaźnik siły trendu, który analizuje ruchy cen w stosunku do siły trendu, aby zasygnalizować użytkownikowi, kiedy jest najlepszy dla handlu i kiedy najlepiej zarządzać ryzykiem i oceniać wzorce. Tak długo, jak trader rozpoznaje silne trendy i odpowiednio ocenia ryzyko każdej transakcji, nie powinien mieć problemu z wykorzystaniem tego wskaźnika i wykorzystaniem go do działania na swoją korzyść. Ponadto ADX pomaga identyfikować panujące trendy, ale jednocześnie pomaga traderom w znajdowaniu silnych trendów w handlu. Wskaźnik może nawet ostrzegać inwestorów o określonych zmianach tempa trendu, umożliwiając im przygotowanie się do zarządzania ryzykiem.