Zasady publikowania skryptów

Zasady te mają zastosowanie do wszystkich skryptów publicznych na TradingView. Jeśli spełniasz kryteria, aby zostać uznanym za Sprzedawcę, np. publikujesz skrypty tylko na zaproszenie, będziesz musiał również spełnić nasze Wymagania dla Sprzedawców.

Zasady te dotyczą wyłącznie publikowania skryptów. Należy pamiętać, że oprócz tych zasad autorów skryptów obowiązują również Ogólne Dobre Praktyki TradingView.

Więcej informacji przydatnych dla autorów skryptów znajdziesz tutaj:

Widoczność skryptu

Użytkownicy wszystkich typów kont na TradingView mogą publikować skrypty prywatnie lub publicznie. Niezależnie od tego, czy publikujesz skrypt prywatnie czy publicznie, możesz wybrać dowolny tryb publikowania dostępny na Twoim koncie: open-source, chroniony lub tylko na zaproszenie. Wszystkie opublikowane skrypty pojawią się w Twoim profilu w zakładce Skrypty.

Skrypty prywatne

Skrypty prywatne nie są moderowane i są niewidoczne dla wszystkich oprócz Ciebie. Jeśli publikujesz prywatnie, musisz zaakceptować fakt, że takie skrypty nie są widoczne dla społeczności TradingView. Nie możesz się do nich odwoływać ani linkować w żadnych publicznych treściach na TradingView.

Możesz udostępniać prywatne publikacje znajomym lub klientom, wysyłając im link do skryptu, który można uzyskać, otwierając stronę skryptu i kopiując adres URL z przeglądarki.

Skrypty publiczne

Skrypty publiczne pojawiają się w  Bibliotece Publicznej TradingView, gdzie stają się widoczne dla milionów użytkowników TradingView i każdego użytkownika Internetu, który ma dostęp do jego linku. Ponieważ skrypty te są publiczne, muszą spełniać następujące wymagania:

Język

 • Biblioteka Publiczna jest wspólna dla wszystkich wersji językowych TradingView. Aby wszyscy użytkownicy mogli korzystać ze wszystkich opublikowanych skryptów, językiem dominującym angielski musi być język angielski. Tytuły muszą być napisane wyłącznie w języku angielskim. Inne języki mogą się pojawić w opisie skryptu, ale dopiero po opisie w języku angielskim.

    Oryginalność i użyteczność

 • Opis skryptu pozwala na wyjaśnienie społeczności jego oryginalności oraz sugerowanego sposobu użycia. Jeśli moderatorzy nie mogą zrozumieć, co to jest i jak można go używać, skrypt może zostać poddany moderacji.
 • Przerabianie starych pomysłów, wprowadzanie niewielkich zmian kolorów, używanie różnych kombinacji średniej ruchomej lub wprowadzanie niewielkich zmian do popularnych wskaźników, takich jak WaveTrend, nie są uważane za przydatne. Chociaż niewielkie zmiany w istniejących wskaźnikach są dobrym sposobem na samodzielne nauczenie się Pine, nie wnoszą żadnej nowej wiedzy do społeczności TradingView. Potraktuj każdy wskaźnik jako pracę naukową - im więcej czasu poświęcisz na jego tworzenie, tym bardziej będzie on przydatny.
 • Przed publikacją skryptu należy przeszukać Bibliotekę Publiczną, aby upewnić się, że żaden z istniejących skryptów nie działa w ten sam sposób, co Twój.
 • Jeśli chcesz podzielić się konfiguracją transakcyjną, która nie wymaga nowego wskaźnika, nie publikuj wskaźnika, tylko pomysł, który wyjaśnia jej działanie. Skrypt ze średnią ruchomą, który ma ustawione dwa nietypowe okresy, nie jest uważany za oryginalny.
 • Łączenie różnych skryptów bez wyjaśnienia, dlaczego wiele wskaźników jest używanych razem i opisania korzyści, jakie takie połączenie może przynieść, nie jest przydatne dla społeczności.
 • Skrypty o zamkniętym kodzie źródłowym, które odtwarzają to samo, co istniejące skrypty open source, są zabronione. Jeśli opis Twojego skryptu o zamkniętym kodzie źródłowym nie pozwala traderom zrozumieć, co czyni go tak wyjątkowym, że wymaga ochrony kodu źródłowego, skrypt może zostać poddany moderacji.
 • Daj użytkownikom swojego skryptu różne opcje. Pozwól na konfigurację kluczowych wartości, takich jak okresy i źródła poprzez "Ustawienia/Argumenty" skryptu.

Tytuł

 • Używaj tylko 7-bitowego zestawu znaków ASCII. Emoji i znaki wykorzystujące efekty specjalne są niedozwolone.
 • Nie pisz wszystkiego wielkimi literami w żadnej części tekstu, z wyjątkiem dobrze znanych skrótów, takich jak BB, SR itp.
 • Używaj wyłącznie języka angielskiego.

    Opis

 • Napisz szczegółowy i zrozumiały opis, aby pomóc użytkownikom zrozumieć, jak działa Twój skrypt i jak go używać. Pomóż traderom zrozumieć podstawowe zasady obliczania skryptu. Samo wspomnienie, że Twój skrypt podąża za trendem lub jest skierowany do skalperów, niewiele pomaga. O wiele bardziej przydatna dla traderów będzie informacja o tym, której z setek metod używasz do określenia trendu czy skalpowania.
 • Opis Twojego skryptu musi być wyczerpujący i nie może odsyłać użytkowników do kodu źródłowego ani linków/odniesień do innych treści, aby jasno określić cel Twojego skryptu.
 • Opisy skryptów z zamkniętymi kodami źródłowymi mają pomóc inwestorom zrozumieć, jak działa skrypt. Nie oczekujemy, że ujawnisz wszystkie sekrety logiki skryptu, ale jeśli publikujesz skrypt o zamkniętym kodzie źródłowym, zakładamy, że robi on coś oryginalnego, a inwestorzy i moderatorzy muszą zrozumieć, co to jest.
 • Twórcy skryptów open source powinni wziąć pod uwagę fakt, że nie wszyscy użytkownicy znają język Pine. Aby zrozumieć, jak używać skryptu, będą opierać się na Twoim opisie.
 • Skrypty otwarte i chronione są z definicji bezpłatne. Nie ma potrzeby ogłaszania tego w publikacjach. Reklamowanie skryptów jako dostępnych przez ograniczony czas jest niedozwolone.
 • Emoji są dozwolone, jeśli nie utrudniają czytania opisu.
 • Nie ograniczaj dostępu do skryptów chronionych. Aby kontrolować dostęp użytkowników do swoich skryptów, używaj skryptów tylko na zaproszenie.

Wykres

 • Wykres, który publikujesz wraz ze skryptem, powinien być łatwy do zrozumienia, a jego wyniki powinny być łatwe do zidentyfikowania. Dlatego prosimy o publikowanie skryptu na czystym wykresie.
 • Nie dołączaj innych skryptów do wykresu, chyba że muszą być używane w połączeniu z Twoim skryptem (w takim przypadku musisz opisać powody w opisie).
 • Możesz umieścić rysunki na wykresie, aby wyjaśnić, jak działa skrypt lub jak go używać.
 • Nie umieszczaj na wykresie rysunków, jeśli ich użycie nie jest wyjaśnione.
 • Skrypty generujące sygnały kupna/sprzedaży, korzystające z niestandardowych typów wykresów (Heikin Ashi, Renko, Kagi, Wykres Punktowo-Symboliczny oraz Zakres) są niedozwolone, ponieważ dają nierealistyczne wyniki. Jeśli chcesz zrozumieć dlaczego, zapoznaj się z tą publikacją.
 • Przedstaw na wykresie kompletne informacje na temat symbolu/interwału oraz nazw wskaźników, aby traderzy wiedzieli, na co patrzą.

    Wyniki strategii

 • Twoje opublikowane strategie muszą wykazywać realistyczne wyniki.
 • Dąż do publikowania takich wyników backtestów, które nie wprowadzają traderów w błąd.
 • Wybierz realistyczny kapitał początkowy.
 • Użyj realistycznej prowizji i poślizgu.
 • Nie używaj 100% kapitału do otwierania pozycji, ponieważ to nie odzwierciedla warunków rynkowych. Pozycja wielkości 5-10% kapitału jest o wiele bardziej realistyczna.
 • Jeżeli instrument tego nie wymaga, nie stosuj stałej liczby kontraktów.
 • Upewnij się, że Twój backtest korzysta z realistycznego rozmiaru pozycji.
 • Wybierz taki zbiór danych, który wygeneruje wystarczającą liczbę transakcji, najlepiej więcej niż 100.
 • Wyjaśnij domyślne właściwości swojej strategii w opisie skryptu i użyj tych ustawień w swojej publikacji.

    Zaniechania i nierealne stwierdzenia

 • Nie wygłaszaj nierealistycznych twierdzeń na temat swojego skryptu i jego wyników. Uzasadniaj swoje twierdzenia.
 • Bądź szczery z traderami na temat tego, co robi Twój skrypt i czego nie robi. Ostrzeż użytkowników o niedociągnięciach swojego skryptu. Jeśli w przeszłości pracowałeś z danymi przy użyciu offsetu, pamiętaj o tym wspomnieć, aby nie wprowadzać traderów w błąd.
 • Nie zakładaj, że wyniki osiągnięte w przeszłości powtórzą się w przyszłości.
 • Nie używaj wywołania funkcji `security()` z parametrem lookahead, aby uzyskać dostęp do przyszłych danych. Sprawdź ten artykuł, jeśli potrzebujesz więcej informacji.

    Ponowne wykorzystanie kodu open source

 • Poniższe zasady dotyczące ponownego wykorzystania zasobów open-source mają pierwszeństwo przed jakąkolwiek licencją używaną przez autora, w tym Mozilla Public License 2.0, która domyślnie ma zastosowanie do wszystkich skryptów open-source opublikowanych na TradingView. Licencja wybrana przez autora ma zastosowanie dopiero wtedy, gdy spełnione są następujące zasady Dobrych Praktyk dotyczące ponownego wykorzystania.
 • Jeśli Twój skrypt ponownie wykorzystuje kod open-source innego autora:
  • Musisz uzyskać zgodę od pierwotnego autora, chyba że kod jest uważany za własność publiczną (patrz "Wyjątek dla domeny publicznej" poniżej).
  • Twój skrypt musi być również opublikowany w formacie open-source, chyba że pierwotny autor wyrazi na to wyraźną zgodę lub ponownie użyty kod jest własnością publiczną ORAZ stanowi znikomą część całego kodu.
  • W opisie swojego skryptu musisz wymienić pierwotnego autora. Zaznacz też w komentarzach do samego kodu skryptu, gdzie został użyty kod innego autora.
  • Musisz wprowadzić duże i znaczące zmiany w kodzie źródłowym.
  • Kod innego autora powinien zająć niewielką część Twojego skryptu.
 • Wyjątek dla domeny publicznej: Niektóre kody open-source na TradingView są uważane za "domenę publiczną". Za domenę publiczną uważa się:
  • Wszystko opublikowane przez TradingView w sekcji wbudowanych wskaźników lub w dokumentacji.
  • Standardowy kod przeniesiony z klasycznych wskaźników szeroko stosowanych na innych platformach, takich jak RSI, Stochastic itp., z wyłączeniem jego adaptacji przez konkretnego autora i przeniesień z nowych wskaźników.

Testy

 • Skrypty przeznaczone do użytku prywatnego, testy lub projekty niekompletne nie powinny znajdować się w Bibliotece Publicznej. Do takich skryptów używaj funkcji publikowania prywatnego.

Wersje

 • Zamiast oddzielnie publikować niewielkie zmiany lub drobne aktualizacje istniejącego skryptu jako osobne publikacje, użyj funkcji aktualizacji w oknie publikowania.
 • Jeśli Twój kod jest rozwidleniem starszej, szeroko używanej funkcjonalności innego skryptu, należy to wyjaśnić w opisie.
 • Do pisania skryptów używaj wersji Pine v4.

Skrypty poddane moderacji

Moderatorzy ukryją opublikowany skrypt, jeśli narusza on którąś z naszych zasad. Jeśli Twój skrypt zostanie poddany moderacji, otrzymasz prywatną wiadomość z konta PineCoders. Wiadomość ta będzie zawierać listę Twoich naruszeń. Przeczytaj ją uważnie, zanim odpowiesz PineCoders. Po jej przeczytaniu  odpowiedz, jeśli masz jakieś pytania. Moderatorzy chętnie Ci pomogą.

Ukrytych skryptów nie można aktualizować ani usuwać. Są one wyświetlane na czerwonym tle i nie są już widoczne dla społeczności. Tylko moderatorzy i autor mogą je zobaczyć. Jeśli chcesz, możesz ponownie opublikować nowy skrypt i opis, który nie narusza zasad.

Kolejne wykroczenia powodują, że użytkownik zostaje zbanowany na coraz dłuższy okres. Ostatecznie mogą prowadzić do bana permanentnego. Należy pamiętać, że ban dotyczy funkcji społecznych konta, ale nie wpływa na możliwość korzystania z wykresów.

Poważne wykroczenia

Niektóre wykroczenia są uważane za poważne i mogą skutkować natychmiastowym banem permanentnym. Należą do nich plagiat, spam w Bibliotece Publicznej, oszukiwanie traderów oraz nagabywanie/reklamowanie poza polem Sygnatura konta Premium.

Ograniczenia dla kont Basic

Konta Basic posiadają ograniczenie w postaci dwóch publicznych publikacji skryptów miesięcznie. Nie ma ograniczeń co do liczby publikacji prywatnych.