Punkty Pivot High Low

Definicja

Wskaźnik Pivot Points High Low służy do określania i przewidywania potencjalnych zmian ceny rynkowej i odwrócenia. Wysokie szczyty, o których mowa w tytule, są tworzone na podstawie liczby słupków, które wykazują niższe szczyty po obu stronach Pivot Point High, podczas gdy dołki są tworzone na podstawie liczby słupków, które wykazują wyższe minima po obu stronach Pivot Point Niski.

Obliczenia

Jak wspomniano powyżej, Pivot Point Highs są obliczane na podstawie liczby słupków z niższymi maksimami po obu stronach obliczenia Pivot Point High. Podobnie dołki punktu obrotu są obliczane na podstawie liczby słupków z wyższymi dołkami po obu stronach obliczenia dołka punktu obrotu.

Wyjścia i na co zwracać uwagę

Punkt zwrotny jest bardziej znaczący lub godny uwagi, jeśli trend jest dłuższy lub dłuższy niż średnia. Może to oznaczać, że jeśli inwestor wybierze wyższy okres przed i po Pivot Point, trend może być dłuższy, a tym samym sprawić, że sam punkt Pivot będzie bardziej zauważalny.

Dodatkowo, Pivot Points mogą pomóc traderowi ocenić, gdzie najlepiej narysować. Analizując zmiany i zwroty cen, trader ma większe możliwości określania i przewidywania wzorców cenowych oraz ogólnych trendów cenowych.

Podsumowanie

Wskaźnik Pivot Points High Low może przewidywać i określać zmiany cen oraz potencjalne odwrócenia na rynku. Punkty Pivot mogą również pomóc traderom zidentyfikować wzorce i trendy cenowe, w zależności od okresu i znaczenia wartości Punktu Pivot.