Wolumen netto

Definicja

Wolumen netto jest obliczany poprzez odjęcie wolumenu wzrostu papieru wartościowego lub składnika aktywów przez wolumen spadku papieru wartościowego w okresie wybranym przez inwestora. Oddziela się od innych wskaźników wolumenu, ponieważ wyraźnie rozróżnia, czy rynek jest byczy, czy niedźwiedzi. Traderzy najprawdopodobniej zobaczą wolumen netto wyświetlany pod wykresem cen, a słupki będą wyświetlać jego wartość dla każdego danego okresu, który jest wykreślony na wykresie. 

Wyjścia

Traderzy zwykle używają wskaźnika wolumenu netto do określania kierunku rynku i nastrojów poza standardowymi wartościami wolumenu. Dodatni wolumen netto może wskazywać, że wzrost i presja kupna przewyższają presję spadkową i sprzedażową danego składnika aktywów. Ujemny wolumen netto może wskazywać na coś przeciwnego. Wolumen netto ma mierzyć presję sprzedaży lub kupna aktywów w określonym czasie.

Na co zwracać uwagę

Wolumen netto może służyć do mierzenia i określania siły i wielkości presji kupna lub sprzedaży. Jest to inny sposób wizualizacji, gdzie kupujący i sprzedający wkładają najwięcej pieniędzy do pracy w danym momencie. Wolumen netto można porównać i skontrastować wolumen, który pokazuje tylko całkowitą liczbę akcji w obrocie. Jednak wolumen netto różni się w obliczaniu za pomocą wzrostów i spadków oraz prezentacji na wykresie. 

Podsumowanie

Wolumen netto jest wskaźnikiem analizy technicznej, który odejmuje wzrost wolumenu papieru wartościowego lub składnika aktywów od wolumenu spadku papieru wartościowego w określonym okresie czasu. Wolumen netto można zobaczyć poniżej wykresu cenowego i określa on wyłącznie wolumen w określonym pojedynczym przedziale czasowym wybranym przez tradera.