Pęd

Definicja

Pęd jest najczęściej określany jako kurs i mierzy przyspieszenie ceny i/lub wolumenu papieru wartościowego. Nazywany jest również wskaźnikiem analizy technicznej i oscylatorem, który jest w stanie określić trendy rynkowe. Handlowcy i inwestorzy często używają słowa „momentum” oznaczać jedno, podczas gdy sam wskaźnik reprezentuje badanie z analizy technicznej. To wyjaśnienie obejmie przede wszystkim wskaźnik.

Wyjścia

Wskaźnik pędu jest często łączony z narzędziem linii trendu, aby pomóc handlowcom i inwestorom określić trend rynkowy. Narzędzie jest zasadniczo linią, która jest rysowana od wysokiej ceny do niskiej ceny, od niskiej ceny do wysokiej ceny lub od określonego okresu czasu. Jeśli linia trendu jest rosnąca, oznacza to, że trend jest wzrostowy i uważa się, że jest to dobry moment na zakup akcji. Jeśli linia trendu jest spadkowa, oznacza to, że trend jest spadkowy i jest to dobry moment na rozważenie sprzedaży akcji.

Nazywa się to inwestowaniem momentum i jest samo w sobie wskaźnikiem technicznym. Zarówno inwestowanie w impet, jak i handel w impecie są bardziej zaawansowane, ponieważ trendy cenowe są trudne do przewidzenia i szybko się zmieniają, co pozwala na większe ryzyko.

Na co zwracać uwagę

Momentum to nie tylko kurs, wskaźnik i oscylator, ale może być również używany jako technika handlowa. Jeśli jest jasne, że cena akcji przyspieszyła lub przyspiesza, niezależnie od tego, czy dotyczy to ogólnych zysków i/lub przychodów, inwestor momentum może zająć długą lub krótką pozycję na akcjach, analizując dynamikę akcji. Miejmy nadzieję, że handel będzie kontynuował swoją dynamikę w trendzie wzrostowym lub spadkowym, co zapewni sukces handlu. Strategia taka jak ta naprawdę koncentruje się na krótkoterminowych zmianach cen akcji.

Transakcje momentum mają miejsce, gdy trader lub inwestor kupuje lub sprzedaje w oparciu o swoją analizę ruchu cen akcji i trendów. Aby właściwie wykorzystać strategię opartą na impecie, inwestorzy zajmą długą pozycję na akcjach wykazujących tendencję wzrostową lub krótką pozycję na akcjach wykazujących tendencję spadkową. Zamiast standardu handlowego i kupowania tanio, sprzedając drogo, handel pędem lub inwestowanie wywraca to do góry nogami. Aby handlować w ramach strategii, najlepiej jest sprzedawać tanio i kupować jeszcze taniej lub odwrotnie, kupować drogo i sprzedawać jeszcze drożej. Ważne jest również, aby zwracać szczególną uwagę na przerwy cenowe, zamiast koncentrować się na odwrotnych formacjach cenowych.

Ograniczenia

Podobnie jak większość strategii handlowych, handel pęden oraz inwestowanie nie jest wolne od ograniczeń i ryzyka. Analiza trendów cenowych i pędu nigdy nie jest w 100% wiarygodna i nie powinna być w ten sposób traktowana. Ponadto inwestowanie momentum odbywa się za pośrednictwem inwestorów i dlatego nie masz pełnej kontroli nad swoimi transakcjami. Należy również wspomnieć, że nieoczekiwane zwroty są możliwe i często pozostają nieprzewidywalne. Jest to często spowodowane zmianami na rynku, najświeższymi wiadomościami lub ogólnym nastawieniem inwestorów na rynek.

Podsumowanie

Pęd to wskaźnik używany do określania przyspieszenia ceny lub wolumenu aktywów lub papieru wartościowego. Może to być również wskaźnik analizy technicznej i oscylator, który działa w celu określenia trendów rynkowych oraz tego, czy cena akcji lub aktywów będzie kontynuować wzrost/spadek, czy też nie.