Indeks Masy

Definicja

Indeks masy to wskaźnik analizy technicznej używany do badania różnic między cenami high i low akcji w określonym przedziale czasu. Indeks sugeruje, że odwrócenie trendu może być bliskie, gdy istnieje większa różnica między cenami akcji, a następnie różnica ta maleje.

Historia

Wskaźnik masy został opracowany i wprowadzony przez Donalda Dorseya na początku lat 90. Dorsey początkowo sądził, że gdy obliczenia dadzą wynik powyżej 27, a następnie spadnie o półtora punktu poniżej (do 26,5), akcje będą gotowe do zmiany kierunku. Ten wynik spowodowałby powstanie „wybrzuszenia” różnego rodzaju. Ustalono, że indeks o wartości 27 pokazuje zmienność akcji, powodując, że niektórzy inwestorzy obniżają swoją linię bazową, spodziewając się wzrostu cen.

Obliczenia

Aby obliczyć wskaźnik masy, sprawdź poniższy wzór.

25
&suma; 9 − EMA dnia 9 − Dzień EMA (high − low) / 9 − EMA w dniu (high − low)
1

Kroki obliczeń są następujące.

  1. Zacznij od obliczenia dziewięciodniowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA) różnicy między cenami high i low akcji w określonym okresie czasu. Zwykle jest to określane jako 25 dni.
  2. Kontynuuj, dzieląc ten wynik przez dziewięciodniową wykładniczą średnią ruchomą średniej ruchomej, która jest wyświetlana w liczniku równania (pokazanym powyżej).

Wnioski i na co zwracać uwagę

Chociaż do pomiaru zmienności na rynku często stosuje się wskaźniki, takie jak odchylenie standardowe, indeks masowy ma również wiele do zaoferowania. Korzystanie z funkcji odwrócenia wybrzuszenia indeksu masy może rzucić nieco światła na warunki rynkowe i może być również wykorzystane do handlu kontynuacjami trendu.

Doskonały do transakcji krótkoterminowych, indeks masy można łatwo modyfikować pod kątem wrażliwości lub w oparciu o określone okresy w odniesieniu do zmienności rynku w zależności od akcji.

Podsumowanie

Indeks masy to narzędzie do analizy technicznej, które bada zakres różnicy między cenami high i low akcji w określonym przedziale czasu. Odwrócenie trendu rynkowego może być wyraźne, jeśli zakres się rozszerzy, a następnie cofnie do innego punktu.