Średnia krocząca Hulla

Definicja

Istnieje kilka rodzajów średnich kroczących, z których wiele na pewno już znasz, takich jak prosta średnia ruchoma (SMA) i wykładnicza średnia ruchoma (EMA). Te ostatnie, wraz z ważoną średnią ruchomą (WMA), zostały wprowadzone w celu analizy opóźnienia cenowego, kładąc większy nacisk na nowsze dane. Hull Moving Average (HMA) to szybka i płynna średnia ruchoma, która ma swój własny charakter. HMA próbuje całkowicie usunąć opóźnienie, jednocześnie poprawiając wygładzanie.

Historia

Średnia ruchoma Hull została opracowana i po raz pierwszy wprowadzona przez Alana Hulla jako nowa średnia ruchoma, która koncentruje się na płynności, wydajności i eliminacji opóźnień. 

Obliczenia

Aby obliczyć średnią ruchomą Hulla, wykonaj poniższe czynności.

  1. Zacznij od obliczenia ważonej średniej ruchomej z okresem n/2, a następnie pomnóż tę wartość przez 2.
  2. Następnie oblicz kolejną ważoną średnią ruchomą dla okresu n, a następnie odejmij tę wartość od wyniku w kroku 1.
  3. Na koniec oblicz ważoną średnią ruchomą z okresem sqrt(n), korzystając z danych zebranych z wyników kroku 2.

Inna wersja tego obliczenia znajduje się poniżej.

HMA = WMA(2*WMA(n/2) − WMA(n)),sqrt(n))

Wujścia i na co zwracać uwagę

Średnia ruchoma Hulla (HMA) używana do analizy dłuższego okresu może najlepiej nadawać się do określenia trendu rynkowego. W celu dalszej analizy można stwierdzić, że jeśli wartość HMA rośnie, a trend również rośnie, wówczas idealnym rozwiązaniem byłoby zajmowanie długich pozycji w handlu. W przeciwieństwie do tego, jeśli HMA spada, a trend również spada, idealnie byłoby rozważyć wejście na krótkie pozycje.

Podsumowanie

Średnia ruchoma Hulla (HMA) jest szybka i płynna, co odróżnia ją od jej odpowiedników ze średnimi ruchomymi. HMA ma na celu wyeliminowanie opóźnień, zapewniając jednocześnie płynne wyniki. HMA podąża za ruchem trendu rynkowego i jest obliczany zupełnie inaczej niż jego odpowiedniki i szeroko stosowane średnie kroczące, takie jak SMA i EMA.