Zmienność Historyczna

Definicja

Zmienność historyczna to miara statystyczna używana do analizy ogólnego rozrzutu stóp zwrotu z papierów wartościowych lub indeksów rynkowych w określonym przedziale czasu. Zwykle oblicza się ją, określając średnie odchylenie od średniej ceny instrumentu finansowego w ustalonym okresie. Traderzy opcjami wykorzystują historyczną zmienność do obliczania prawdopodobieństwa swoich transakcji.

Zmienność jest często nazywana wskaźnikiem strachu, ale wcale tak nie jest i jest to błędne przedstawienie, ponieważ przede wszystkim przekazuje nagłą zmianę ceny lub gwałtowne zmiany. Najczęściej zmienność historyczną oblicza się za pomocą odchylenia standardowego, ale istnieje wiele innych sposobów obliczania miary. Należy pamiętać, że im wyższa historyczna wartość zmienności, tym większe ryzyko bezpieczeństwa. Rozumiejąc, że ryzyko może być zarówno niedźwiedzie, jak i bycze, wyniki niekoniecznie są czymś, czego należy nadmiernie uważać.

Wyjścia

Zmienność historyczna służy głównie do mierzenia odległości, na jaką zmienia się cena papieru wartościowego w stosunku do jego średniej wartości. Można go jednak wykorzystać również do pomiaru innych szczegółów, w tym prawdopodobieństwa straty.

Zmienność historyczna może służyć do mierzenia, jak bardzo ceny indeksów oddalają się od średniej ruchomej dla trendów rynkowych, czyli jak silny trend może wykazywać niską wartość zmienności, podczas gdy ceny drastycznie się zmieniają. Wartość nie zmienia się z dnia na dzień, raczej stabilnie zmienia się w czasie wraz z trendem rynkowym.

Chociaż zmienność historyczna jest używana do pomiaru ruchów cen, pomaga również analizować wszystkie różne rodzaje wyceny i tolerancji ryzyka. Wysoka zmienność historyczna może wymagać wyższej tolerancji na ryzyko niż jej odpowiedniki o niższej wartości. To z natury wymaga zmian w mierniku, niezależnie od tego, czy będą to zmiany poziomu stop-loss, czy dostosowania wymaganego depozytu zabezpieczającego.

Czego szukać

Chociaż zmienność nie wydaje się zbyt duża, wielu traderów i inwestorów osiąga przyzwoite zyski przy dużej zmienności. Niska zmienność wiąże się również z niskim potencjałem osiągania zysków kapitałowych, co ma miejsce, gdy akcje lub papiery wartościowe nie są mobilne. Wraz z dużą zmiennością pojawia się ciągła gra o wysokim ryzyku i wysokiej nagrodzie. Straty mogą jednak być paraliżujące, co oznacza, że transakcje muszą być obliczane co do milisekundy, a czas musi być idealny.

Dla płynnej żeglugi najlepiej jest, jeśli poziomy zmienności są obliczane na średnim poziomie – niezbyt wysokie, nie za niskie. Trudno powiedzieć, gdzie jest ten złoty środek, ponieważ jest on różny w zależności od konkretnego rynku, a jeszcze bardziej konkretnego towaru. Porównując zmienność z innymi papierami wartościowymi i stosując kombinację wskaźników analizy technicznej, znalezienie złotego środka dla poziomów zmienności nie powinno być trudne.

Podsumowanie

Zmienność historyczna mierzy zmiany cen papierów wartościowych na rynku w określonym przedziale czasu. Może być używany do pomiaru ryzyka, a inwestorzy często używają go do analizy i określania stanu trendów rynkowych. Wysoka zmienność jest często kojarzona z negatywnymi konotacjami, ale nie zawsze tak jest, jak dowiedzieliśmy się powyżej. Jeśli nie jesteś gotowy do hazardu, znalezienie neutralnego gruntu, jeśli chodzi o historyczną zmienność, jest dobrym miejscem do rozpoczęcia handlu.