Oscylator Chande Momentum (CMO)

Definicja

Oscylator impetu Chande’a to techniczny wskaźnik pędu, który został specjalnie zaprojektowany do śledzenia ruchu i pędu papieru wartościowego. Oscylator oblicza różnicę między sumą ostatnich zysków i strat, a następnie dzieli wynik przez sumę wszystkich ruchów cen w tym samym okresie (zwykle definiowanym jako 20 okresów).

Historia

Oscylator impetu Chande’a został opracowany przez Tushara Chande i po raz pierwszy przedstawiony w 1994 roku w jego książce „The New Technical Trader”, napisanej z pomocą jego kolegi, Stanleya Krolla. Chande i Kroll współpracowali również przy opracowywaniu Chande Kroll Stop.

Obliczenia

  1. Zacznij od obliczenia sumy najwyższych zamknięć w „n” okresach.
  2. Następnie oblicz sumę dolnych zamknięć w „n” okresach.
  3. Następnie odejmij sumę niższych zamknięć w „n” okresach od sumy wyższych zamknięć w „n” okresach.
  4. Kontynuuj, dodając sumę niższych zamknięć z „n” okresów do sumy wyższych zamknięć z „n” okresów.
  5. Podziel 4 przez 3, a następnie pomnóż przez 100.
  6. Narysuj wynik na wykresie i kontynuuj handel.

Wyniki

Od samego początku handlowcy powinni być świadomi ram czasowych, które wybierają, korzystając z oscylatora Chande Momentum. Decyzja ta ma duży wpływ na sygnały.

Aby rozpocząć handel, w czasie gdy koncentrujesz się na ustawieniach wykresu, stosując wskaźniki i strategie, warto pamiętać, że rozpoznawanie wzorców często generuje bardziej wiarygodne sygnały w porównaniu z bezwzględnymi poziomami oscylatora.

Na rynkach o silnym trendzie możliwe jest, że wskaźniki wykupienia i wyprzedania zostaną uznane za mniej skuteczne. Oceniając swoje wskaźniki, pamiętaj o tej zasadzie i odpowiednio postępuj zgodnie ze swoimi typami.

Na co zwracać uwagę

Oscylator impetu Chande’a  mierzy impet w dni wzlotów i spadków i nie ma możliwości wygładzenia wyników. Powoduje to częstsze nadkupy i wyprzedaże. Ten wskaźnik oscyluje między +100 a -100, ale papier wartościowy nie jest uważany za wykupiony, dopóki oscylator nie przekroczy +50. Jeśli wskaźnik oscyluje poniżej -50, wówczas uważa się go za wyprzedany.

Powszechne jest inicjowanie średniej ruchomej (tj. 10-okresowej) dla tego oscylatora, aby działał jako linia sygnałowa – jeśli oscylator przekroczy średnią ruchomą, generuje sygnał zwyżkowy. Podobnie, jeśli oscylator porusza się poniżej średniej ruchomej, generuje trend zniżkowy

The Chande Momentum Oscillator can also be used to determine trend strength by analyzing the strength or weakness of the present market trend.

Podsumowanie

CMO to techniczny wskaźnik,który śledzi impet papieru wartościowego, a jednocześnie jest w stanie określić siłę lub słabość trendu rynkowego. Jest to silny wskaźnik do pomiaru ogólnych zysków i strat na obecnym rynku i ma sygnały, które są wrażliwe na rozpoznawanie wzorców.