Advance/Decline Ratio

Definicja

Advance/Decline Ratio pokazuje liczbę akcji, które zamknęły się wyżej w porównaniu do liczby akcji, które zamknęły się niżej. Wskaźnik ten jest obliczany na podstawie cen zamknięcia z poprzedniego dnia. Współczynnik służy do analizy zakresu rynku i określania, jak silny jest rynek jako całość.

Obliczenia

Advance decline ratio oblicza się, dzieląc liczbę akcji, które rosną  przez liczbę akcji, które spadają.

Wyniki

Korzystając z tego współczynnika, należy pamiętać, że rośnie on, gdy akcje rosną szybciej niż akcje, które  spadają, a współczynnik spada, gdy akcje spadające  przekraczają wzrosty. 

Historycznie niski wskaźnik advance/decline ratio potencjalnie wskazuje na rynek, który jest wyprzedany, podczas gdy wysoki wskaźnik wskazuje na rynek, który jest potencjalnie wykupiony. Można go obliczyć dla różnych okresów czasu, w tym jednego dnia, tygodnia lub miesiąca. 

Na co zwracać uwagę

  1. Istnieje więcej niż jeden sposób wykorzystania współczynnika Advance/Decline Ratio. Przyjrzyjmy się poniższym opcjom.
  2. Użyj współczynnika, aby określić stan rynku i dowiedzieć się, czy jest on wykupiony, czy wyprzedany.
  3. Spójrz na ogólny trend wskaźnika i wykorzystaj te informacje, aby określić, czy rynek wykazuje trend spadkowy czy wzrostowy. Stale rosnący / malejący stosunek sygnalizowałby status trendu.

Podsumowanie

Podsumowując, wskaźnik advance/decline ratio jest wskaźnikiem analizy technicznej, który pomaga traderom określić ogólne trendy, potencjalne trendy i możliwe odwrócenie trendów, które mogą mieć wpływ na cały rynek. To narzędzie może pomóc w określeniu statusu rynku i tego, czy ma on charakter byczy, czy niedźwiedzi.