Linia zwyżkowa/spadkowa

Definicja

Linia trendu spadkowego jest znana ze swojej prostoty w pokazywaniu, ile akcji rośnie w porównaniu z liczbą akcji, które spadają każdego dnia. Ten wskaźnik służy do badania zakresu rynku, innymi słowy, jak zdrowy jest rynek jako całość. Jeśli linia spadku jest nachylona w górę, oznacza to, że więcej akcji rośnie niż spada. Jeśli spada, oznacza to, że więcej akcji spada niż rośnie.

Historia 

Jedno z najwcześniejszych zastosowań tego wskaźnika miało miejsce pod koniec lat 30. XX wieku jako element analizy badawczej nowojorskiej giełdy papierów wartościowych (NYSE). Linia postępującego spadku została wykorzystana do opracowania historycznego zapisu wzrostów i spadków, wolumenów i zysków, a także strat na NYSE na początku lat 30.

Chociaż teoria linii spadku postępu została opracowana w latach trzydziestych XX wieku, stała się popularna dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku, kiedy to została później wykorzystana w słynnym „Dow Theory Letters”. napisany przez Richarda Russella.

Jak samodzielnie dokonać obliczeń

  1. Odejmij liczbę akcji, które zakończyły dzień niżej od liczby akcji, które zakończyły dzień wyżej. Stanowi to liczbę netto zaliczek.
  2. Pod koniec następnego dnia handlowego zrób to samo, co w kroku 1. Z wyjątkiem tego czasu, jeśli suma jest dodatnia, dodaj ją do sumy z poprzedniego dnia. Jeśli jest ujemna, odejmij ją od sumy z poprzedniego dnia.
  3. Powtarzaj oba kroki 1 i 2 codziennie.

Wyjścia

Linia postępującego spadku to wskaźnik zakresu, który służy do pokazania, ile akcji jest zaangażowanych w wzrost lub spadek rynku. W ten sposób mierzysz udział rynku, aby zweryfikować trendy wzrostowe lub spadkowe.

Linia postępującego spadku nie jest idealnie skorelowana z rynkiem i czasami mogże się od niego różnić. Jeśli główne indeksy zwyżkują, a linia spadkowa spadnie, oznacza to, że w zwyżkę zaangażowanych jest mniej akcji, co może oznaczać, że indeks zbliża się do końca swojego wzrostu. Kiedy główne indeksy spadają, malejąca linia spadkowa potwierdzi ogólny trend spadkowy. Jeśli jednak główne indeksy spadają, podczas gdy linia spadkowa rośnie, oznacza to, że mniej akcji spada ogólnie w godzinach nadliczbowych. Może to oznaczać, że indeks zbliża się do końca swojego spadku.

Na co zwracać uwagę

Linia postępującego spadku służy do potwierdzenia siły obecnego trendu i prawdopodobieństwa odwrócenia trendu. Ten wskaźnik pokazuje, jak wygląda kierunek rynku w zależności od udziału w akcjach.

Niedźwiedzia dywergencja: jeśli indeksy rosną, ale linia spadkowa jest nachylona w dół, jest to znak, że rynki mogą wkrótce odwrócić kierunek. Jeśli linia trendu spadkowego jest nachylona w górę, a rynek wykazuje tendencję spadkową, najprawdopodobniej rynek jest zdrowy.

Bycza dywergencja: Z drugiej strony, jeśli indeksy stale spadają, a linia spadkowa wykazuje tendencję wzrostową, może to być ostrzeżenie pokazujące, że sprzedający tracą przekonanie. Jeśli linia postępującego spadku i rynki mają tendencję spadkową jednocześnie, oznacza to większą szansę na dalszy spadek cen.

Podsumowanie

Linia ta śledzi trendy wzrostowe i spadkowe rynku i jest podstawą do potwierdzania trendów cenowych w głównych indeksach lub wykrywania rozbieżności, które mogą wskazywać na odwrócenie. Użyj jej, aby śledzić zakres rynku, liczbę akcji uczestniczących w rynku lub ostrzegać o nadchodzących  odwróceniu.