Jak korzystać z funkcji MTF?

Funkcjonalność MTF pozwala zmienić interwał wskaźnika za pomocą dwóch kliknięć, przy użyciu nowego rozwijanego menu Interwał.

Programiści Pine mogą także używać parametru resolution w swoich skryptach. Programiści z łatwością mogą dodać funkcjonalność MTF do swoich skryptów i umożliwić użytkownikom wybór interwału, w którym ma być uruchomiony wskaźnik poprzez dodanie nowego parametru do funkcji study

Użycie tego parametru spowoduje automatyczne dodanie pola wprowadzania danych Interwał do argumentów skryptu. Wartością domyślną parametru resolution może być dowolny prawidłowy ciąg interwałów. Jeśli jednak ta wartość nie zostanie uwzględniona w opcjach dostępnych w rozwijanym menu, w polu pojawi się wartość domyślna Tak jak symbol. Użyj pustego łańcucha (""), aby przedstawić rozdzielczość wykresu.

Powiedzmy na przykład, że chcesz użyć wykresu z interwałem czasowym 5 m, ale chcesz, aby pokazywał on średnią ruchomą opartą na interwale czasowym 1D. Wcześniej można było to zrobić za pomocą funkcji request.security:

//@version=5
indicator(title="Moving Average", shorttitle="MA with security", overlay=true)
len = input.int(9, minval=1, title="Length")
src = input.source(close, title="Source")
out = ta.sma(src, len)
tf = input.timeframe(title="Timeframe", defval="1D")
s1 = request.security(syminfo.tickerid, tf, out, gaps=barmerge.gaps_on)
plot(s1, color=color.red)


Teraz jednak wystarczy dodać timeframe="D" do wywołania wskaźnika:

//@version=5
indicator(title="Moving Average", shorttitle="MA with timeframe", overlay=true, timeframe="D", timeframe_gaps=true)
len = input.int(9, minval=1, title="Length")
src = input.source(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = ta.sma(src, len)
plot(out, color=color.blue, title="MA", offset=offset)

Parametr przedział czasowy  zapewnia łatwy sposób dodania funkcjonalności MTF do stosunkowo prostych skryptów. Dodanie timeframe_gaps=true jest opcjonalne i zasadniczo podobne do parametru `gaps` w funkcji `request.security()`. Bardziej złożone skrypty Pine nadal będą wymagały request.securityw celu wdrożenia zaawansowanych obliczeń przy użyciu informacji z wyższych ram czasowych.

Nowy parametr resolution zapewnia łatwy sposób na dodanie funkcjonalności MTF do stosunkowo prostych skryptów. Bardziej złożone skrypty Pine będą nadal potrzebowały funkcji security do implementacji zaawansowanych obliczeń wykorzystujących informacje o wyższych interwałach.

Pamiętaj, że wartość zmiennych timeframe.* będzie reprezentować ramy czasowe, w których skrypt jest aktualnie uruchomiony, zgodnie z wartością Timeframe  ; w danych wejściowych skryptu, niezależnie od przedziału czasowego wykresu. Należy również zauważyć, że ponieważ wyższe wartości przedziałów czasowych zawierają luki, gdy w skrypcie używany jest parametr przedział czasowy (chyba że przedziały czasowe są ustawione na false), timeframe.* zmienne będą również zawierać wartości n/a między przejściami czasowymi. To zachowanie jest oczekiwane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Centrum pomocy.