Formacja Trzech Białych Żołnieży - Wzrostowa

Ta wzrostowa formacja odwrócenia składa się z trzech długich, zielonych świec następujących po sobie. Każda z nich otwiera się w zakresie ciała poprzedniej, a zamknięcie jest bliskie dziennemu maksimum.

Niedźwiedzią wersją tego wzoru jestformacja Trzech Czarnych Kruków.