Formacja Trzy Czarne Kruki- Spadkowa

Trzy Czarne Kruki (Three Black Crows) to niedźwiedzia formacja odwrócenia, która składa się z trzech długich, czerwonych świec w bezpośrednim następstwie. Dla każdej z tych świec, każdy dzień otwiera się w korpusie poprzedniego dnia i zamyka się na lub w pobliżu najniższego poziomu.

Bycza wersja tej formacji to formacja Trzech Białych Żołnierzy.