Formacja Wybicia - Spadkowa

Spadkowa formacja wybicia (Kicking, znana również jako Kicker)sygnalizuje odwrócenie nowego trendu spadkowego. Formacja składa się z dwóch świec i podkreśla świece, na których widać szybkie odwrócenie ceny. Świeca pierwszego dnia to byczy marubozu. Drugi dzień otwiera się sporą luką w dół i otwiera się poniżej ceny otwarcia z dnia poprzedniego. Istnieje luka między niedźwiedzimi świecami pierwszego i drugiego dnia.