Formacja Nagrobka Doji - Spadkowa

Nagrobek Doji, czyli Gravestone Doji, to spadkowa formacja świecowa. Powstaje, gdy doji tworzy się w najniższym punkcie dnia lub blisko niego, z długim górnym cieniem, który sygnalizuje trend spadkowy. Kiedy pojawia się na szczycie rynku, jest uważany za sygnał odwrócenia. 

Bycza wersja formacji Nagrobka Doji to formacja Ważki Doji.