Formacja Engulfing - Wzrostowa

Engulfing Bullish to formacja odwrócenia, która zwykle znajduje się na końcu danego trendu spadkowego i składa się z dwóch świec. Aby odróżnić pierwszy dzień, ta formacja świecowa wykorzystuje małe ciało świecy, po którym następuje dzień, w którym ciało świecy całkowicie wyprzedza ciało z poprzedniego dnia i zamyka się w kierunku przeciwnym do trendu. Chociaż jest podobna do formacji outside reversal (zewnętrznej formacji wykresu odwrócenia), nie jest konieczne, aby ta formacja całkowicie wyprzedziła zakres (od maksimum do minimum), a raczej tylko otwarcie i zamknięcie.

Dane wejściowe:

Tradycyjnie ta formacja świecowa jest rozpoznawana w połączeniu z określonym kierunkiem trendu, czyli może mieć dla niej znaczenie, czy cena generalnie idzie w górę lub w dół. Opcja „Wykryj trend na podstawie” pozwala określić, której z poniższych metod należy użyć do wykrycia trendu:

  • SMA50 - Wskaźnik porównuje aktualną cenę symbolu z jego prostą średnią ruchomą (SMA) o długości 50. Jeśli aktualna cena jest poniżej SMA, ten ruch ceny jest uważany za trend spadkowy. Jeśli cena jest powyżej SMA, jest to trend wzrostowy.
  • SMA50, SMA200 - wskaźnik oddzielnie porównuje aktualną cenę z SMA50 oraz SMA50 z SMA200. Jeśli aktualna cena jest powyżej SMA50, a SMA50 znajduje się powyżej SMA200, uważa się to za trend wzrostowy. Jeśli cena jest poniżej SMA50, a SMA50 jest poniżej SMA200, jest to trend spadkowy.
  • Brak wykrycia - wskaźnik nie uwzględnia trendu cenowego.

Porównując dwa różne SMA, opcja „SMA50, SMA200” wykrywa tylko silniejsze trendy. Gdy trend jest słaby, a powyższy warunek nie jest spełniony, nie zostaną wykryte żadne formacje. Opcja „SMA50” wykryje natomiast również słabsze trendy.