Formacja Porzuconego Dziecka - Spadkowa

Spadkowa formacja porzuconego dziecka to specyficzna formacja świecowa, która często sygnalizuje odwrócenie trendu spadkowego w zakresie ceny papieru wartościowego. Powstaje, gdy pojawia się luka między najniższą ceną świecy typu doji, a świecą z dnia poprzedniego. Wcześniejsza świeca jest zielona, długa i ma mały cień. Świeca doji jest również opóźniona przez lukę między jej najniższą ceną a najwyższą ceną następnej świecy, która jest czerwona, długa i również ma mały cień. Aby uzyskać efekt formacji porzuconego dziecka, cienie świecy doji muszą być całkowicie otwarte poniżej lub powyżej cieni z pierwszego i trzeciego dnia.


Dane wejściowe:

Tradycyjnie ta formacja świecowa jest rozpoznawana w połączeniu z określonym kierunkiem trendu, tj. może mieć znaczenie, czy cena generalnie idzie w górę lub w dół. Opcja „Wykryj trend na podstawie” pozwala określić, której z poniższych metod należy użyć do wykrycia trendu:

  • SMA50 - wskaźnik porównuje aktualną cenę symbolu z jego prostą średnią kroczącą (SMA) o długości 50. Jeśli aktualna cena jest poniżej SMA, ten ruch ceny jest uważany za trend spadkowy. Jeśli cena jest powyżej SMA, jest to trend wzrostowy.
  • SMA50, SMA200 - wskaźnik oddzielnie porównuje aktualną cenę z SMA50 i SMA50 z SMA200. Jeśli aktualna cena jest powyżej SMA50, a SMA50 znajduje się powyżej SMA200, uważa się to za trend wzrostowy. Jeśli cena jest poniżej SMA50, a SMA50 jest poniżej SMA200, jest to trend spadkowy.
  • Brak wykrycia - wskaźnik nie uwzględnia trendu cenowego.

Porównując dwie różne SMA, opcja „SMA50, SMA200” wykrywa tylko silniejsze trendy. Gdy trend jest słaby, a powyższy warunek nie jest spełniony, nie zostaną wykryte żadne formacje. Opcja „SMA50” wykryje natomiast również słabsze trendy.