Widzę komunikat błędu 'Obliczanie trwa za długo'

Aby zapewnić stałą dostępność zasobów obliczeniowych dla wszystkich użytkowników TradingView, wskaźniki i strategie muszą zakończyć swoje obliczenia w ciągu 40 sekund (dla kont Pro, Pro+ i Premium) lub 20 sekund (dla kont Basic). Jeśli skrypt nie może wykonać swoich obliczeń w tym czasie, pojawi się błąd "Obliczanie trwa za długo". Oto co możesz zrobić, aby temu zapobiec:

  • Podziel skrypt na kilka osobnych skryptów, aby każdy z nich był obliczany szybciej.
  • Ogranicz liczbę słupków, których używa skrypt, korzystając z filtrów daty/czasu.
  • Zoptymalizuj kod skryptu. Kod Pine może być zoptymalizowany na wiele różnych sposobów. Te sugestie pomogą Ci określić możliwości optymalizacji.