Widzę komunikat błędu 'Obliczanie trwa za długo'

Aby zapewnić ciągłą dostępność zasobów obliczeniowych dla wszystkich użytkowników TradingView, wskaźniki i strategie muszą zakończyć swoje obliczenia w następujących limitach:

  • 20 sekund (dla planu Basic)
  • 40 sekund (dla planów Essential, Plus oraz Premium)
  • 60 sekund (dla planu Expert)
  • 80 sekund  (dla planu Elite)
  • 100 sekund  (dla planu Ultimate)

Jeśli skrypt nie może ukończyć obliczeń w wyznaczonym czasie, zostanie wyświetlony komunikat „Wykonanie obliczeń trwa zbyt długo.”Oto, co możesz zrobić, aby temu zapobiec:

  • Podziel skrypt na kilka osobnych skryptów, aby każdy z nich był obliczany szybciej.
  • Ogranicz liczbę słupków, których używa skrypt, korzystając z filtrów daty/czasu.
  • Zoptymalizuj kod skryptu. Kod Pine może być zoptymalizowany na wiele różnych sposobów. Te sugestie pomogą Ci określić możliwości optymalizacji.