Formacja Trójkąta

Stosowanie

Narzędzie rysowania Formacja Trójkąta umożliwia użytkownikom wizualną identyfikację na wykresie potencjalnych formacji trójkąta.

Trójkąty to popularne formacje, które analitycy często wykorzystują do przewidywania potencjalnego odwrócenia ruchu cen. Narzędzie do rysowania formacji trójkąta pozwala na wykreślenie czterech punktów (A, B, C, D) w celu nałożenia trójkąta na świeczki wykresu. Chodzi o to, aby umieścić punkty na czterech następujących po sobie szczytach i dołkach. Oznacza to, że punkty A i C znajdują się na kolejnych szczytach (lub dołkach), a B i D znajdą się wówczas na kolejnych dołkach (lub szczytach).

Istnieje kilka różnych typów formacji trójkąta, których należy szukać. Główną różnicą między typami trójkątów jest kąt między kolejnymi szczytami w stosunku do kąta między kolejnymi dołkami. To znaczy, w jakim kierunku porusza się linia AC w stosunku do ruchu linii BD?

Istnieją trzy typy trójkątów:

  • Trójkąt Symetryczny — charakteryzuje się zbieżnością linii wsparcia i linii oporu w jednym punkcie (wierzchołku). W trójkącie symetrycznym nachylenia obu linii powinny być podobne. Następnie cena odbije się od wsparcia i oporu, zanim ostatecznie wybije się w którąś stronę. Generalnie trójkąt symetryczny jest uważany za formację kontynuacji trendu. Oznacza to, że jeśli trójkąt zostanie poprzedzony trendem wzrostowym, prawdopodobnie przełamie opór, aby kontynuować wzrost. Jeśli trójkąt poprzedza trend spadkowy, najprawdopodobniej wyjście z trójkąta nastąpi dołem i spadek będzie kontynuowany. Oczywiście żadne reguły w tradingu nie dają 100% skuteczności. Jeśli cena przełamie się w kierunku przeciwnym do poprzedniego trendu, należy to uznać za początek nowego trendu.
  • Trójkąt Zwyżkujący — bycza formacja trójkąta charakteryzująca się linią AC tworzącą płaski poziom oporu i linią BD tworzącą wznoszącą się linię wsparcia. Cena będzie się odbijać od poziomów wsparcia i oporu, po czym ostatecznie wybije się ponad płaską linię oporu. Istnieje również możliwość, że cena przebije się w dół poniżej wzrostowej linii wsparcia, przerywając w ten sposób formację. Ponieważ wybicie może nastąpić w nieoczekiwanym kierunku, zwykle dobrze jest poczekać na potwierdzenie wybicia przed wejściem w pozycję. Trading przed wybiciem może być niebezpieczny.
  • Trójkąt Zniżkujący — niedźwiedzia formacja trójkąta charakteryzująca się linią BD tworzącą płaski poziom wsparcia i linią AC tworzącą spadkową linię oporu. Cena będzie się odbijać od poziomów wsparcia i oporu, po czym ostatecznie przebije w dół płaską linię wsparcia. Istnieje również możliwość, że cena wybije się w górę ponad spadkową linię oporu, przerywając w ten sposób formację. Ponieważ wybicie może nastąpić w nieoczekiwanym kierunku, zwykle dobrze jest poczekać na potwierdzenie wybicia przed wejściem w pozycję. Trading przed wybiciem może być niebezpieczny.

Styl

Obramowanie

Zmienia kolor obramowania, a także jego grubość.

Opcje tekstu

Zmienia kolor tekstu, rodzaj i rozmiar czcionki. Możesz także wybrać pogrubienie tekstu i/lub kursywę.

Współrzędne

Cena 1

Pozwala precyzyjnie umieścić pierwszy punkt formacji (Cena 1) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 2

Pozwala precyzyjnie umieścić drugi punkt formacji (Cena 2) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 3

Pozwala precyzyjnie umieścić trzeci punkt formacji (Cena 3) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 4

Pozwala precyzyjnie umieścić czwarty punkt formacji (Cena 4) za pomocą numeru słupka i ceny.

Widoczność

W oknie ustawień Widoczność możesz zmienić sposób wyświetlania narzędzia Trójkąt na wykresach w różnych interwałach: