Formacja Trzech Indian

Stosowanie

Narzędzie do rysowania Trzech Indian umożliwia użytkownikom wizualną identyfikację tej formacji na wykresie.

Trzech Indian to rzadka formacja, ponieważ składa się z serii impulsów i zniesień (w sumie pięć punktów), które są symetryczne zarówno pod względem ceny, jak i czasu. Formację tworzy 5 punktów. Trzy punkty (1, 2, 3) wyznaczają koniec trzech impulsów, które poruszają się wraz z trendem. Dwa punkty (A, C) oznaczają punkty końcowe dwóch zniesień, które występują między impulsami. Idea Trzech Indian polega na tym, że po zakończeniu trzeciego impulsu (zgodnego z podstawowym trendem) cena odwróci się w przeciwnym kierunku. Oczywiście, formacja może być bycza lub niedźwiedzia. Poniższy przykład przedstawia parametry konfiguracji wzrostowej. Konfiguracja spadkowa byłoby po prostu odwrotnością tych warunków.

Bycza Formacja Trzech Indian:

  1. Zawsze pamiętaj, że symetria ceny i czasu ma ogromne znaczenie w tworzeniu tej formacji.
  2. Impulsy 2 i 3 powinny być określonymi rozszerzeniami (127,2% lub 161,8%) zniesień A i C.
  3. Zniesienia A i C będą generalnie stanowić 61,8% lub 78,6% poprzednich ruchów. Możliwy wyjątek dotyczy rynków o silnych trendach. Jeśli rynek wykazuje silną tendencję, te zniesienia mogą wynosić tylko 38,2% lub 50%.
  4. Czasy (odległości poziome) zniesień A i C powinny być jak najbardziej symetryczne. To samo dotyczy rozszerzeń.

Należy pamiętać, że ta konkretna formacja jest rzadkością i traderzy nie powinni jej na siłę szukać na wykresie. Jeśli formacja zawiera luki cenowe lub nie jest wystarczająco symetryczna (dozwolone są tylko małe wahania), najlepiej jest porzucić formację i przejść dalej.

Styl

Obramowanie

Zmienia kolor obramowania, a także jego grubość.

Opcje tekstu

Zmienia kolor tekstu, rodzaj i rozmiar czcionki. Możesz także wybrać pogrubienie tekstu i/lub kursywę.

Współrzędne

Cena 1

Pozwala precyzyjnie umieścić pierwszy punkt formacji (Cena 1) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 2

Pozwala precyzyjnie umieścić drugi punkt formacji (Cena 2) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 3

Pozwala precyzyjnie umieścić trzeci punkt formacji (Cena 3) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 4

Pozwala precyzyjnie umieścić czwarty punkt formacji (Cena 4) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 5

Pozwala precyzyjnie umieścić piąty punkt formacji (Cena 5) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 6

Pozwala precyzyjnie umieścić szósty punkt formacji (Cena 6) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 7

Pozwala precyzyjnie umieścić siódmy punkt formacji (Cena 7) za pomocą numeru słupka i ceny.

Widoczność

W oknie ustawień Widoczność możesz zmienić sposób wyświetlania narzędzia Formacja Trzech Indian na wykresach w różnych interwałach: