Głowa i ramiona

Formacja Głowa i ramiona składa się z trzech odrębnych części lub kształtów — lewego ramienia, głowy i prawego ramienia. Istnieje również pozioma linia, która tworzy podstawę dla tych trzech kształtów. Linia ta nazywana jest linią szyi. Formacja ta może być zarówno bycza, jak i niedźwiedzia. Głowa i ramiona to formacja odwrócenia trendu, dlatego gdy cena przebija linię szyi, oznacza to początek nowego trendu.

Kluczowe aspekty formacji Głowa i ramiona:

  1. Trend: Głowa i ramiona to formacja odwrócenia, dlatego powinna być poprzedzona dobrze zdefiniowanym trendem. Zakończenie formacji będzie oznaczać początek nowego trendu w przeciwnym kierunku.
  2. Lewe ramię: Lewe ramię tworzy się pod koniec dużego wzrostu ceny. Ruch następuje zazwyczaj przy dużym wolumenie. Po ruchu w górę (szczyt) cena spada, aż utworzy dołek.
  3. Głowa: Głowa tworzy się po dołku uformowanym na zakończenie lewego ramienia. Stąd cena ponownie wzrasta do poziomu powyżej szczytu lewego ramienia. Temu ruchowi towarzyszy normalny albo wysoki wolumen. Następnie, podobnie jak w przypadku lewego ramienia, cena odreagowuje i ponownie spada przy niskim wolumenie. Dołek powinien być mniej więcej na tym samym poziomie, co dołek utworzony na zakończenie lewego ramienia.
  4. Prawe ramię: Prawe ramię powstaje za dołkiem kończącym głowę. Na ogół prawe ramię jest formowane przy wolumenie mniejszym niż podczas powstawania lewego ramienia i głowy. Kluczowym aspektem prawego ramienia jest to, że jego szczyt musi być położony niżej niż szczyt głowy.
  5. Wybicie: Teraz gdy głowa i ramiona są kompletne, pozostaje tylko potwierdzenie formacji przez ruch ceny. Jeśli cena spadnie poniżej linii szyi, jest to uważane za potwierdzenie konfiguracji spadkowej. W przypadku formacji byczej potwierdzeniem będzie wybicie ceny powyżej linii szyi.