Jakie dane finansowe są dostępne w Pine?

Wszystkie dane finansowe dostępne w Pine są wymienione poniżej.

W pierwszej kolumnie każdej tabeli znajdują się nazwy poszczególnych danych. Druga kolumna wskazuje częstotliwość publikacji odpowiednich danych: TTM - ostatnie dwanaście miesięcy, FY - rok podatkowy i FQ - kwartał podatkowy. Trzecia kolumna zawiera identyfikatory danych finansowych.

Aby uzyskać wartość konkretnego wskaźnika finansowego, musisz skorzystać z funkcji

financial(symbol, financial_id, period, gaps)

Pierwszy argument jest tu podobny do pierwszego argumentu funkcji security i jest nazwą symbolu, dla którego chcemy uzyskać dane. Na przykład: ”NASDAQ:AAPL”.

Drugi argument jest identyfikatorem żądanych danych: wartość z trzeciej kolumny w tabeli.

Trzecim argumentem jest częstotliwość publikowania tych danych: jedna z wartości w odpowiednich komórkach w drugiej kolumnie.

Czwarty argument jest opcjonalny i jest podobny do argumentu gaps funkcji security. Jeżeli gaps = true, wartości są wyświetlane tylko na słupkach odpowiadających dacie publikacji danych.

Funkcja zwraca wartości żądanych danych finansowych.

Na przykład:

f = financial ("NASDAQ:AAPL", "ACCOUNTS_PAYABLE", "FQ")

Więcej informacji na temat danych finansowych znajdziesz tutaj.

Wskaźniki oparte na cenie rynkowej

Niektóre wskaźniki finansowe z menu Finanse nie znajdują się w poniższej tabeli, ponieważ są one obliczane za pomocą wskaźników finansowych i bieżącej ceny na wykresie. Oznacza to, że nie można żądać ich wartości bezpośrednio, ale można je obliczyć za pomocą kilku linijek kodu Pine.

  • Kapitalizacja rynkowa

Wartość Kapitalizacji rynkowej jest równa kursowi akcji pomnożonemu przez liczbę wyemitowanych akcji (FQ).

TSO = financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_SHARES_OUTSTANDING", "FQ")
MarketCap = TSO*close
  • Wskaźnik Kapitalizacji

Wskaźnik Kapitalizacji oblicza się poprzez podzielenie zysku na akcję za okres ostatnich 12 miesięcy przez aktualną cenę rynkową akcji. Mnożąc ten wynik przez 100, otrzymujemy wskaźnik kapitalizacji w procentach.

EPS = financial(syminfo.tickerid, "EARNINGS_PER_SHARE", "TTM")
EarningsYield = (EPS/close)*100
  • Cena do Wartości Księgowej

Wskaźnik Cena do Wartości Księgowej oblicza się poprzez podzielenie aktualnej ceny rynkowej akcji przez wartość księgową na jedną akcję.

BVPS = financial(syminfo.tickerid, "BOOK_VALUE_PER_SHARE", "FQ")
PriceBookRatio = close/BVPS
  • Cena do Zysku

Wskaźnik Cena do Zysku oblicza się poprzez podzielenie aktualnej ceny rynkowej akcji przez zysk na akcję za okres ostatnich 12 miesięcy.

EPS = financial(syminfo.tickerid, "EARNINGS_PER_SHARE", "TTM")
PriceEarningsRatio = close/EPS
  • Cena do Sprzedaży

Wskaźnik Cena do Sprzedaży oblicza się poprzez podzielenie kapitalizacji rynkowej spółki przez jej całkowite przychody w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

TSO = financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_SHARES_OUTSTANDING", "FQ")
TR = financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_REVENUE", "TTM")
MarketCap = TSO*close
PriseSalesRatio = MarketCap/TR
Rachunek zysków i strat

Wskaźniki finansowe

Dostępne okresy

financial_id

After Tax Other Income/ExpenseFQ, FYAFTER_TAX_OTHER_INCOME
Average Basic Shares OutstandingFQ, FYBASIC_SHARES_OUTSTANDING
Other COGSFQ, FYCOST_OF_GOODS_EXCL_DEP_AMORT
Cost of GoodsFQ, FYCOST_OF_GOODS
Deprecation and AmortizationFQ, FYDEP_AMORT_EXP_INCOME_S
Diluted Net Income Available to Common StockholdersFQ, FYDILUTED_NET_INCOME
Diluted Shares OutstandingFQ, FYDILUTED_SHARES_OUTSTANDING
Dilution AdjustmentFQ, FYDILUTION_ADJUSTMENT
Discontinued OperationsFQ, FYDISCONTINUED_OPERATIONS
Basic EPSFQ, FY, TTMEARNINGS_PER_SHARE_BASIC
Diluted EPSFQ, FY, TTMEARNINGS_PER_SHARE
EBITDAFQ, FY, TTMEBITDA
Equity In EarningsFQ, FYEQUITY_IN_EARNINGS
Gross ProfitFQ, FYGROSS_PROFIT
TaxesFQ, FYINCOME_TAX
Non-Controlling/Minority interestFQ, FYMINORITY_INTEREST_EXP
Net Income Before Discontinued OperationsFQ, FYNET_INCOME_BEF_DISC_OPER
Net IncomeFQ, FYNET_INCOME
Non-Operating Income, excl. Interest ExpensesFQ, FYNON_OPER_INCOME
Interest Expense, Net of Interest CapitalizedFQ, FYNON_OPER_INTEREST_EXP
Non-Operating Interest IncomeFQ, FYNON_OPER_INTEREST_INCOME
Operating IncomeFQ, FYOPER_INCOME
Operating Expenses (excl. COGS)FQ, FYOPERATING_EXPENSES
Miscellaneous Non-Operating ExpenseFQ, FYOTHER_INCOME
Other Operating Expenses, TotalFQ, FYOTHER_OPER_EXPENSE_TOTAL
Preferred DividendsFQ, FYPREFERRED_DIVIDENDS
Pretax Equity In EarningsFQ, FYPRETAX_EQUITY_IN_EARNINGS
Pretax IncomeFQ, FYPRETAX_INCOME
Research & DevelopmentFQ, FYRESEARCH_AND_DEV
Selling/General/Admin Expenses, OtherFQ, FYSELL_GEN_ADMIN_EXP_OTHER
Selling/General/Admin Expenses, TotalFQ, FYSELL_GEN_ADMIN_EXP_TOTAL
Non-Operating Income, TotalFQ, FYTOTAL_NON_OPER_INCOME
Total Operating ExpensesFQ, FYTOTAL_OPER_EXPENSE
Total RevenueFQ, FYTOTAL_REVENUE
Unusual Expense (Income)FQ, FYUNUSUAL_EXPENSE_INC
Bilans

Wskaźniki finansowe

Dostępne okresy

financial_id

Accounts PayableFQ, FYACCOUNTS_PAYABLE
Accounts Receivable - Trade, NetFQ, FYACCOUNTS_RECEIVABLES_NET
Accrued PayrollFQ, FYACCRUED_PAYROLL
Accumulated Depreciation, TotalFQ, FYACCUM_DEPREC_TOTAL
Book Value Per ShareFQ, FYBOOK_VALUE_PER_SHARE
Capital and Operating Lease ObligationsFQ, FYCAPITAL_OPERATING_LEASE_OBLIGATIONS
Cash & EquivalentsFQ, FYCASH_N_EQUIVALENTS
Cash and Short Term InvestmentsFQ, FYCASH_N_SHORT_TERM_INVEST
Common Equity, TotalFQ, FYCOMMON_EQUITY_TOTAL
Current Port. of LT Debt/Capital LeasesFQ, FYCURRENT_PORT_DEBT_CAPITAL_LEASES
Deferred Income, CurrentFQ, FYDEFERRED_INCOME_CURRENT
Deferred Income, Non-CurrentFQ, FYDEFERRED_INCOME_NON_CURRENT
Deferred Tax AssetsFQ, FYDEFERRED_TAX_ASSESTS
Deferred Tax LiabilitiesFQ, FYDEFERRED_TAX_LIABILITIES
Dividends PayableFYDIVIDENDS_PAYABLE
Goodwill, NetFQ, FYGOODWILL
Income Tax PayableFQ, FYINCOME_TAX_PAYABLE
Net Intangible AssetsFQ, FYINTANGIBLES_NET
Inventories - Finished GoodsFQ, FYINVENTORY_FINISHED_GOODS
Inventories - Progress Payments & OtherFQ, FYINVENTORY_PROGRESS_PAYMENTS
Inventories - Raw MaterialsFQ, FYINVENTORY_RAW_MATERIALS
Inventories - Work In ProgressFQ, FYINVENTORY_WORK_IN_PROGRESS
Investments in Unconsolidated SubsidiariesFQ, FYINVESTMENTS_IN_UNCONCSOLIDATE
Long Term Debt Excluding Lease LiabilitiesFQ, FYLONG_TERM_DEBT_EXCL_CAPITAL_LEASE
Long Term DebtFQ, FYLONG_TERM_DEBT
Long Term InvestmentsFQ, FYLONG_TERM_INVESTMENTS
Note Receivable - Long TermFQ, FYLONG_TERM_NOTE_RECEIVABLE
Other Long Term Assets, TotalFQ, FYLONG_TERM_OTHER_ASSETS_TOTAL
Minority InterestFQ, FYMINORITY_INTEREST
Other Common EquityFQ, FYOTHER_COMMON_EQUITY
Other Current Assets, TotalFQ, FYOTHER_CURRENT_ASSETS_TOTAL
Other Current LiabilitiesFQ, FYOTHER_CURRENT_LIABILITIES
Net Other IntangiblesFQ, FYOTHER_INTANGIBLES_NET
Other InvestmentsFQ, FYOTHER_INVESTMENTS
Other Liabilities, TotalFQ, FYOTHER_LIABILITIES_TOTAL
Other ReceivablesFQ, FYOTHER_RECEIVABLES
Paid in CapitalFQ, FYPAID_IN_CAPITAL
Gross Property/Plant/EquipmentFQ, FYPPE_TOTAL_GROSS
Net Property/Plant/EquipmentFQ, FYPPE_TOTAL_NET
Preferred Stock, Carrying ValueFQ, FYPREFERRED_STOCK_CARRYING_VALUE
Prepaid ExpensesFQ, FYPREPAID_EXPENSES
Provision for Risks & ChargeFQ, FYPROVISION_F_RISKS
Retained EarningsFQ, FYRETAINED_EARNINGS
Short Term Debt excl. Current Portion of LT DebtFQ, FYSHORT_TERM_DEBT_EXCL_CURRENT_PORT
Short Term DebtFQ, FYSHORT_TERM_DEBT
Short Term InvestmentsFQ, FYSHORT_TERM_INVEST
Shareholders' EquityFQ, FYSHRHLDRS_EQUITY
Total AssetsFQ, FYTOTAL_ASSETS
Total Current AssetsFQ, FYTOTAL_CURRENT_ASSETS
Total Current LiabilitiesFQ, FYTOTAL_CURRENT_LIABILITIES
Total DebtFQ, FYTOTAL_DEBT
Total EquityFQ, FYTOTAL_EQUITY
Total InventoryFQ, FYTOTAL_INVENTORY
Total LiabilitiesFQ, FYTOTAL_LIABILITIES
Total Liabilities & Shareholders' equitiesFQ, FYTOTAL_LIABILITIES_SHRHLDRS_EQUITY
Total Non-Current AssetsFQ, FYTOTAL_NON_CURRENT_ASSETS
Total Non-Current LiabilitiesFQ, FYTOTAL_NON_CURRENT_LIABILITIES
Total Receivables, NetFQ, FYTOTAL_RECEIVABLES_NET
Total Common Shares OutstandingFQ, FYTOTAL_SHARES_OUTSTANDING
Przepływy Pieniężne

Wskaźniki finansowe

Dostępne okresy

financial_id

AmortizationFQ, FYAMORTIZATION
Capital Expenditures - Fixed AssetsFQ, FYCAPITAL_EXPENDITURES_FIXED_ASSETS
Capital ExpendituresFQ, FYCAPITAL_EXPENDITURES
Capital Expenditures - Other AssetsFQ, FYCAPITAL_EXPENDITURES_OTHER_ASSETS
Cash From Financing ActivitiesFQ, FYCASH_F_FINANCING_ACTIVITIES
Cash From Investing ActivitiesFQ, FYCASH_F_INVESTING_ACTIVITIES
Cash From Operating ActivitiesFQ, FYCASH_F_OPERATING_ACTIVITIES
Deferred Taxes (Cash Flow)FQ, FYCASH_FLOW_DEFERRED_TAXES
Depreciation & Amortization (Cash Flow)FQ, FYCASH_FLOW_DEPRECATION_N_AMORTIZATION
Change in Accounts PayableFQ, FYCHANGE_IN_ACCOUNTS_PAYABLE
Change in Accounts ReceivableFQ, FYCHANGE_IN_ACCOUNTS_RECEIVABLE
Change in Accrued ExpensesFQ, FYCHANGE_IN_ACCRUED_EXPENSES
Change in InventoriesFQ, FYCHANGE_IN_INVENTORIES
Change in Other Assets/LiabilitiesFQ, FYCHANGE_IN_OTHER_ASSETS
Change in Taxes PayableFQ, FYCHANGE_IN_TAXES_PAYABLE
Changes in Working CapitalFQ, FYCHANGES_IN_WORKING_CAPITAL
Common Dividends PaidFQ, FYCOMMON_DIVIDENDS_CASH_FLOW
Depreciation/DepletionFQ, FYDEPRECIATION_DEPLETION
Free Cash FlowFQ, FYFREE_CASH_FLOW
Funds From OperationsFQ, FYFUNDS_F_OPERATIONS
Issuance (Retirement) of Debt, NetFQ, FYISSUANCE_OF_DEBT_NET
Issuance (Retirement) of Long Term DebtFQ, FYISSUANCE_OF_LONG_TERM_DEBT
Issuance (Retirement) of Other DebtFQ, FYISSUANCE_OF_OTHER_DEBT
Issuance (Retirement) of Short Term DebtFQ, FYISSUANCE_OF_SHORT_TERM_DEBT
Issuance (Retirement) of Stock, NetFQ, FYISSUANCE_OF_STOCK_NET
Net Income (Cash Flow)FQ, FYNET_INCOME_STARTING_LINE
Non-Cash ItemsFQ, FYNON_CASH_ITEMS
Other Financing Cash Flow Items, TotalFQ, FYOTHER_FINANCING_CASH_FLOW_ITEMS_TOTAL
Financing Activities - Other SourcesFQ, FYOTHER_FINANCING_CASH_FLOW_SOURCES
Financing Activities - Other UsesFQ, FYOTHER_FINANCING_CASH_FLOW_USES
Other Investing Cash Flow Items, TotalFQ, FYOTHER_INVESTING_CASH_FLOW_ITEMS_TOTAL
Investing Activities - Other SourcesFQ, FYOTHER_INVESTING_CASH_FLOW_SOURCES
Investing Activities - Other UsesFQ, FYOTHER_INVESTING_CASH_FLOW_USES
Preferred Dividends PaidFQ, FYPREFERRED_DIVIDENDS_CASH_FLOW
Purchase/Acquisition of BusinessFQ, FYPURCHASE_OF_BUSINESS
Purchase of InvestmentsFQ, FYPURCHASE_OF_INVESTMENTS
Repurchase of Common & Preferred StockFQ, FYPURCHASE_OF_STOCK
Purchase/Sale of Business, NetFQ, FYPURCHASE_SALE_BUSINESS
Purchase/Sale of Investments, NetFQ, FYPURCHASE_SALE_INVESTMENTS
Reduction of Long Term DebtFQ, FYREDUCTION_OF_LONG_TERM_DEBT
Sale of Common & Preferred StockFQ, FYSALE_OF_STOCK
Sale of Fixed Assets & BusinessesFQ, FYSALES_OF_BUSINESS
Sale/Maturity of InvestmentsFQ, FYSALES_OF_INVESTMENTS
Issuance of Long Term DebtFQ, FYSUPPLYING_OF_LONG_TERM_DEBT
Total Cash Dividends PaidFQ, FYTOTAL_CASH_DIVIDENDS_PAID
Extraordinary ItemFQ, FYTOTAL_EXTRA_ITEMS
Wskaźniki

Wskaźniki finansowe

Dostępne okresy

financial_id

AccrualsFQ, FYACCRUALS_RATIO
Altman Z-ScoreFQ, FYALTMAN_Z_SCORE
Asset TurnoverFQ, FYASSET_TURNOVER
Beneish M-ScoreFQ, FYBENEISH_M_SCORE
Tangible Book Value Per ShareFQ, FYBOOK_TANGIBLE_PER_SHARE
Buyback Yield %FQ, FYBUYBACK_YIELD
Cash Conversion CycleFQ, FYCASH_CONVERSION_CYCLE
Cash to DebtFQ, FYCASH_TO_DEBT
COGS to RevenueFQ, FYCOGS_TO_REVENUE
Current RatioFQ, FYCURRENT_RATIO
Days Sales OutstandingFQ, FYDAY_SALES_OUT
Days InventoryFQ, FYDAYS_INVENT
Days PayableFQ, FYDAYS_PAY
Debt to AssetFQ, FYDEBT_TO_ASSET
Debt to EBITDAFQ, FYDEBT_TO_EBITDA
Debt to Equity RatioFQ, FYDEBT_TO_EQUITY
Debt to RevenueFQ, FYDEBT_TO_REVENUE
Dividend Payout Ratio %FQ, FYDIVIDEND_PAYOUT_RATIO
Dividend YieldFQ, FYDIVIDENDS_YIELD
EPS EstimatesFQ, FYEARNINGS_ESTIMATE
EPS Basic One Year GrowthFQ, FYEARNINGS_PER_SHARE_BASIC_ONE_YEAR_GROWTH
EPS Diluted One Year GrowthFQ, FYEARNINGS_PER_SHARE_DILUTED_ONE_YEAR_GROWTH
EBITDA MarginFQ, FYEBITDA_MARGIN
Effective Interest Rate on Debt %FQ, FYEF_INTEREST_DEBT
Enterprise ValueFQ, FYENTERPRISE_VALUE
Equity to AssetFQ, FYEQUITY_TO_ASSET
EV to EBITFQ, FYEV_EBIT
EV to EBITDAFQ, FYEV_EBITDA
EV to RevenueFQ, FYEV_REVENUE
FCF Margin %FQ, FYFCF_MARGIN
Fulmer H FactorFQ, FYFULMER_H_FACTOR
Goodwill to AssetFQ, FYGOODWILL_TO_ASSET
Graham's NumberFQ, FYGRAHAM_NUMBERS
Gross Margin %FQ, FYGROSS_MARGIN
Gross Profit to Asset %FQ, FYGROSS_PROFIT_TO_ASSET
Interest CoverageFQ, FYINTERST_COVER
Inventory to RevenueFQ, FYINVENT_TO_REVENUE
Inventory TurnoverFQ, FYINVENT_TURNOVER
KZ IndexFYKZ_INDEX
LT Debt to Total AssetFQ, FYLT_DEBT_ASSET
Net Current Asset Value Per ShareFQ, FYNCAVPS_RATIO
Net MarginFQ, FYNET_INCOME_MGN_ONE_YEAR_GROWTH
Net Income Per EmployeeFYNET_INCOME_PER_EMPLOYEE
Total EmployeesFYNUMBER_OF_EMPLOYEES
Operating Earnings YieldFQ, FYOPERATING_EARNINGS_YIELD
Operating MarginFQ, FYOPERATING_MARGIN
Operating PE RatioFQ, FYOPERATING_PE_RATIO
PEG RatioFQ, FYPEG_RATIO
Piotroski F-ScoreFQ, FYPIOTROSKI_F_SCORE
Price Earnings Ratio ForwardFQ, FYPRICE_EARNINGS_FORWARD
Price Sales Ratio ForwardFQ, FYPRICE_SALES_FORWARD
Price to Free Cash FlowFQ, FYPRICE_TO_FREE_CASH_FLOW
Price to Operating Cash FlowFQ, FYPRICE_TO_OPERATING_CASH_FLOW
Price to Tangible BookFQ, FYPRICE_TO_TANGIBLE_BOOK
Quality RatioFQ, FYQUALITY_RATIO
Quick RatioFQ, FYQUICK_RATIO
Research & Development to RevenueFQ, FYRESEARCH_AND_DEVELOP_TO_REVENUE
Return on EquityFQ, FYRETURN_ON_EQUITY
Return on Tangible-AssetFQ, FYRETURN_TANG_ASSET
Return on Tangible-EquityFQ, FYRETURN_TANG_EQUITY
Revenue One Year GrowthFQ, FYREVENUE_ONE_YEAR_GROWTH
Revenue Per EmployeeFYREVENUE_PER_EMPLOYEE
ROA %FQ, FYROA_PERC
ROE % Adjusted to Book ValueFQ, FYROE_ADJUST
ROIC %FQ, FYROIC_PERC
Revenue EstimatesFQ, FYSALES_ESTIMATES
Shares Buyback Ratio %FQ, FYSHARE_BUYBACK_RATIO
Sloan Ratio %FQ, FYSLOAN_RATIO
Springate ScoreFQ, FYSPRINGATE_SCORE
Sustainable Growth RateFQ, FYSUSTAINABLE_GROWTH_RATE
Tangible Common Equity RatioFQ, FYTANGIBLE_COMMON_EQUITY_RATIO
Tobin's Q (Approximate)FQ, FYTOBIN_Q_RATIO
Zmijewski ScoreFQ, FYZMIJEWSKI_SCORE
Strona główna Skaner akcji Skaner Forex Skaner Krypto Kalendarz ekonomiczny Jak to działa Funkcje wykresów Cennik Poleć przyjaciela Dobre Praktyki Centrum Pomocy Rozwiązania internetowe i brokerskie Widżety Wykresy Lekka Biblioteka Wykresów Blog i wiadomości Twitter
Profil Ustawienia profilu Konto i płatności Poleceni znajomi Monety Wiadomości do działu obsługi Centrum Pomocy Opublikowane Pomysły Obserwujący Obserwujesz Wiadomość prywatna Czat Wyloguj