Czym są strategie, backtesting i forwardtesting?

Strategie to specyficzne skrypty napisane w języku Pine Script, które są w stanie składać, modyfikować, realizować i anulować zlecenia kupna lub sprzedaży oraz symulować prawdziwe transakcje bezpośrednio na Twoim wykresie.

Backtesting jest procesem odtwarzania pracy Twoich strategii na danych historycznych, będący zasadniczo wynikiem wszystkich poprzednich prac. Forwardtesting pozwala na odtworzenie pracy Twojej strategii w czasie rzeczywistym, podczas gdy wykresy aktualizują dane.

Jak mam zacząć?

Każdy użytkownik może stworzyć strategię, jeśli zna język Pine Script. Główne różnice pomiędzy strategią a prostym skryptem polegają na użyciu funkcji strategy zamiast study i specjalnych komend, które zaczynają się od słów ‘strategy’, takie jak strategy.entry lub strategy.exit. Dokumentacja Pine Script posiada specjalną sekcję poświęconą pisaniu i pracy ze strategiami.

Możesz użyć gotowych strategii z listy wbudowanych wskaźników lub z naszych Skryptów Społeczności.

Jak analizować wyniki strategii?

Po dodaniu strategii do wykresu dodatkowe informacje pojawią się w zakładce Tester Strategii, gdzie możesz zobaczyć raport z wynikami Twoich strategii.

Dostępne są 3 sekcje: Przegląd, Podsumowanie wyników i Zestawienie transakcji. Więcej informacji na temat wskaźników dostępnych w poszczególnych sekcjach można uzyskać za pośrednictwem naszego Centrum Pomocy.

Zrealizowane zlecenia są wyświetlane bezpośrednio na wykresie za pomocą strzałek różniących się kolorem w zależności od typu operacji.

Raport jest aktualizowany wraz z odświeżaniem danych na wykresie. To jest forwardtesting.

Każda strategia posiada parametry, które mają wpływ na obliczenia i wyniki. Możesz zmienić parametry w swoich ustawieniach, powodując, że zmieniają się również wyniki backtestów i forwardtestów. 

Strategie mogą być publikowane tak jak każdy skrypt napisany w Pine. W tym przypadku do publikacji zostanie dołączony raport zawierający wszystkie wskaźniki.

Co zrobić, jeżeli dalej mam pytania?

Jeżeli w naszych materiałach referencyjnych nie możesz znaleźć tego, co Cię interesuje, możesz zadawać pytania na Czacie Tradingview, służącym do rozmów na temat Pine Script lub na stronie StackOverflow, gdzie mamy osobny tag.