Chcę wiedzieć więcej o Bibliotece Publicznej Wskaźników i Strategii

Sekcja Skrypty społeczności TradingView zawiera trzy rodzaje skryptów, z których mogą korzystać inwestorzy: wskaźniki, strategie i biblioteki. Mają wiele podobieństw, ale każdy konkretny typ skryptu jest dostosowany do własnego przypadku użycia.

Wskaźniki

Wskaźniki to skrypty ogólnego przeznaczenia, które mogą wykonywać dowolne obliczenia zaprogramowane przez autora i wyświetlać je na wykresie. Może to być coś bardzo prostego, jak średnia ruchoma, lub coś bardzo złożonego, jak screener, który monitoruje dziesiątki symboli i szuka kilku różnych sygnałów. Funkcjonalność alertów, którą mają wskaźniki, umożliwia otrzymywanie powiadomień, gdy zostanie spełniony określony warunek; szczegółowy warunek może ustawić autor albo użytkownik danego wskaźnika.

Wskaźniki można znaleźć w oknie dialogowym „Wskaźniki. Metryki i strategie” nad wykresem lub w sekcji Skrypty społeczności.

Strategie

Strategie są dostosowane do testowania historycznego, tj. testowania istniejącej strategii handlowej na danych historycznych w celu sprawdzenia jej rentowności. Aby to zrobić, zapewniają użytkownikom szeroki wachlarz funkcji do emulowania prawdziwego handlu. Możesz określić początkowy kapitał i wielkość pozycji, emulować handel z prowizją i depozytem zabezpieczającym, używać różnych typów zleceń, które pozwalają tworzyć przedziały zysku/straty, trailing stop i wiele więcej. Strategie są obliczane przez silnik strategii, który tworzy wejścia i wyjścia z pozycji i prezentuje je na wykresie, a dla dodatkowej precyzji, silnik emuluje ruch cenowy między słupkami, aby poprawnie realizować zlecenia oparte na cenie. Strategie obsługują również funkcję alertów, a wraz z alertami skonfigurowanymi przez autora skryptu mogą również zawierać alerty, które wysyłają powiadomienia o zmianie pozycji.

Strategie można znaleźć w oknie dialogowym „Wskaźniki. Metryki i strategie” nad wykresem lub w sekcji Skrypty społeczności. W pierwszym przypadku strategie są dodatkowo oznaczone specjalnym symbolem:

Po załadowaniu na wykres można uzyskać dostęp do parametrów konfiguracyjnych wskaźnika lub strategii za pomocą okna dialogowego Ustawienia, dostępnego z menu podręcznego skryptu. Strategie wykorzystują dodatkową kartę Właściwości, aby skonfigurować parametry specyficzne dla analizy historycznej, takie jak kapitał początkowy i prowizja. Strategie wyświetlają również wpisy i wyjścia na wykresie za pomocą znaczników strzałek i pokazują szczegółowe informacje o testach historycznych w panelu Tester Strategii pod wykresem:

Biblioteki

Biblioteki to publikacje zawierające funkcje, które można ponownie wykorzystać we wskaźnikach, strategiach Pine Script™ lub w innych bibliotekach. Są przydatne do definiowania często używanych funkcji, dzięki czemu ich kod źródłowy nie musi być zawarty w każdym skrypcie, w którym są potrzebne. Gdy biblioteka zostanie opublikowana, inne skrypty mogą ją zaimportować za pomocą słowa kluczowego `import`. Biblioteki mają być importowane w kodzie, a nie bezpośrednio dodawane do wykresu, dlatego w ogóle nie znajdują się w "Wskaźniki. Metryki i strategie", ale można je filtrować według bibliotek w sekcji Skrypty społeczności.

Strategie i wskaźniki mogą być publikowane w jednym z trzech trybów: open-source, protected lub tylko na zaproszenie. Tutaj uzyskasz więcej informacji na temat typów publikacji. Biblioteki są zawsze publikowane jako open source. for more information on the publication types. Libraries are always published open-source.

Więcej informacji na temat publikowania skryptów można znaleźć w sekcji "Publikacje" w naszym Podręczniku Użytkownika Pine.