Session Volume Profile HD

Definicja

Wskaźnik Session Volume Profile HD (SVP HD) oblicza dane dotyczące wolumenu w ramach określonej sesji lub podsesji, umożliwiając inwestorom analizę wolumenu intraday w jednej określonej części sesji. Dodatkowo, w przeciwieństwie do zwykłego profilu wolumenu sesji, automatycznie dostosowuje poziom szczegółowości podczas powiększania wykresu. Gdy na wykresie pojawia się mniej słupków, wyświetlanych jest więcej poziomów.

Uwaga: możesz przeczytać więcej o cechach wspólnych dla wszystkich wskaźników profilu wolumenu w artykule Wskaźniki Profilu Wolumenu: podstawowe pojęcia  w Centrum Pomocy. Poniższy tekst opisuje funkcje unikalne dla tego konkretnego wskaźnika Profilu Wolumenu. 

Obliczenia

Session Volume HD składa się z dwóch różnych obliczeń: przybliżonego i szczegółowego. Szczegółowe obliczenia odnoszą się do widocznej części wykresu i automatycznie dostosowują liczbę wierszy we wszystkich widocznych profilach wolumenu. Do tego obliczenia dane z niższych ram czasowych są wybierane na podstawie tej samej logiki, co w przypadku Visible Range (z wyjątkiem wszystkich przedziałów czasowych opartych na sekundach, które wykorzystują dane 1S).

Część przybliżona jest pokazywana, podczas gdy część szczegółowa jest nadal obliczana, a jej wybór przedziału czasowego jest równoważny z tym w zwykłym wskaźniku Session Volume Profile.

Wyrównanie do końca roku

jeśli profil wolumenu ma zawierać roczny kamień milowy, to na koniec roku taki profil zostanie uzupełniony i rozpocznie się od nowego roku. Jest to konieczne, aby zachować spójność podczas budowania profili w różnych ramach czasowych.

Dlaczego Układ wierszy i Rozmiar wiersza są niedostępne dla SVP HD?

Session Volume HD automatycznie dostosuje poziom szczegółowości w miarę powiększania skali wykresu. Po powiększeniu wykresu zwiększa się poziom szczegółowości.

Inputs

Sesje

Określa, w jaki sposób zbudowany zostanie wskaźnik SVP HD po włączeniu wyświetlania rozszerzonych godzin.

  • Wszystkie.  Jeśli ustawiono „Wszystkie” (domyślnie), wskaźnik uwzględni sesję pre-market, główną sesję giełdową i sesję post-market jako jedną sesję. Dla każdego dnia handlowego zostanie zbudowany jeden profil, który będzie obejmował wolumen dla wszystkich transakcji, począwszy od pierwszej świecy przedrynkowej, a skończywszy na ostatniej świecy porynkowej. 
  • Każdy. Opcja „Każdy (pre-market, sesja główna i post-market)” pozwala na zbudowanie osobnego profilu wolumenu dla każdej części sesji dnia sesyjnego, biorąc pod uwagę tylko transakcje zawarte w tym okresie. Jeśli symbol ma wydłużone godziny z pre-marketem, sesją główną i post-marketem, wskaźnik zbuduje trzy osobne profile dla każdego dnia handlowego.
  • Pre-market, Market, Post-market.Dzięki dedykowanym opcjom „Pre-market”, „Market” i „Post-market”, wskaźnik zbuduje tylko jeden profil wolumenu na dzień handlowy, w oparciu o transakcje dla określonego okresu sesji. Tych ustawień należy używać tylko na wykresach z wydłużonymi godzinami. Jeśli na wykresie nie ma danych o rozszerzonych godzinach lub jeśli wyświetlanie rozszerzonych godzin jest wyłączone, wskaźnik nie będzie w stanie zbudować profilu wolumenu dla rynku przed lub po rynku.
  • Dostosowane. Opcja „Dostosowane” daje możliwość skonfigurowania początku i końca okresu, na jaki zostanie zbudowany profil. Możesz także wybrać strefę czasową.
Wolumen

Przełącza między wyświetlaniem całkowitwgo wolumenu dla każdego wiersza (Total), podziałem każdego wiersza na up/down (Up/Down) lub pokazaniem różnicy (Delta).

Wolumen Obszaru Wartości

Określa, jaki procent całego wolumenu sesji giełdowej powinien być wyróżniony przez Obszar Wartości.

Wydłuż POC w prawo

Przedłuża linię punktu kontrolnego (Point of Control), aż przekroczy dowolny słupek.

Wydłuż VAH w prawo

Wydłuża górną linię obszaru wartości (Value Area High) , aż przekroczy dowolny słupek.

Wydłuż VAL w prawo

Wydłuża dolną linię obszaru wartości (Value Area Low), aż przekroczy dowolny słupek.