Wymagania dla Sprzedawców

Jeśli oferujesz traderom płatny dostęp do skryptów poza platformą TradingView, jesteś uważany za Sprzedawcę i oczekujemy, że spełnisz te wymagania oraz Ogólne Dobre Praktyki i Zasady publikowania skryptów. Nasze Wymagania dla Sprzedawców zakładają, że korzystasz z subskrypcji Premium, ale zasady te dotyczą również Sprzedawców z innymi rodzajami subskrypcji.

TradingView to platforma globalna, której celem jest pomaganie członkom społeczności w dzieleniu się zamiłowaniem do finansów i tradingu. Wierzymy, że sprzedawcy mogą wnieść wartość dodaną do naszej społeczności poprzez dostarczanie wysokiej jakości narzędzi i usług dla mniej doświadczonych traderów. W tym celu oferujemy konta Premium posiadające pole Sygnatura, za pomocą którego sprzedawcy mogą się reklamować. Umożliwiamy również publikowanie skryptów w trybie tylko na zaproszenie, co pozwoli Ci ukryć kod źródłowy skryptu i kontrolować, kto może z niego korzystać.

TradingView zaprasza uczciwych i odpowiedzialnych sprzedawców, którzy mają doświadczenie w tradingu i wiedzę niezbędną do oferowania wartościowych usług, tworzenia oryginalnych i użytecznych narzędzi handlowych, dostarczania pomocnych treści inwestorom i angażowania ich w realistyczny i odpowiedzialny sposób. Na takich zasadach opierają się nasze Wymagania dla Sprzedawców. W naszej społeczności nie są mile widziani szarlatani, którzy wabią traderów wątpliwej jakości oprogramowaniem do handlu automatycznego, obiecują nierealistyczne wyniki lub przerabiają czyjś kod open source w celu jego odsprzedaży.

Praktyki handlowe

Każdy sprzedawca, który stosuje nielegalne praktyki handlowe lub wprowadza w błąd traderów, czy to na TradingView, czy gdziekolwiek indziej, może zostać trwale zbanowany.

Publikacje Sprzedawców

Treści publikowane na TradingView nie mogą być wykorzystywane jako bezpośrednia reklama. Sprzedawcy tak samo jak inni użytkownicy TradingView muszą zdobywać reputację poprzez dostarczanie użytecznych treści.

Wszelkie publikowane treści w formie Pomysłów, Wideo, Skryptów, Streamów, komentarzy, postów na czacie, aktualizacji lub informacje o wydaniu, powinny być wartościowe dla traderów:

 • Teasery, ukryte próby prezentowania swoich produktów lub generowanie ruchu oraz oferty ograniczone czasowo są niedozwolone.
 • Treści, które nie zawierają przydatnych informacji lub cennych analiz dla traderów, są uważane za poważne naruszenie i będą blokowane przez moderatorów, a na konto autora zostanie nałożony długoterminowy ban.
 • Używaj prostego języka do komunikacji. Szanuj naszych inwestorów i zwracaj uwagę na niemożność przewidzenia przyszłości, kiedy omawiasz pomysły handlowe lub zastosowanie skryptów. Nigdy nie sugeruj, że wyniki historyczne powtórzą się w przyszłości.
 • Oprócz wspomnianych później "Instrukcji How-To" w formie pomysłów/wideo, Sprzedawcy w swoich materiałach (pomysły, wideo, czat, komentarze) nie mogą pokazywać, omawiać, ani zamieszczać linków do skryptów tylko na zaproszenie.

Publikacje prywatne

Pomysły i Skrypty Prywatne nie są moderowane. Należy jednak pamiętać, że sprzedawcy udostępniający swoim klientom prywatne treści na TradingView nadal podlegają naszym wymaganiom dotyczącym praktyk handlowych. Jeśli korzystasz z publikacji prywatnych do publikowania treści, które są niezgodne z publikacjami publicznymi oraz wprowadzają w błąd traderów, istnieje ryzyko, że Twoje konto TradingView zostanie zablokowane na stałe, nawet jeśli robisz to na własnej stronie internetowej lub w innych treściach poza TradingView.

Publikując treści prywatnie, musisz zaakceptować fakt, że publikacja nie będzie widoczna w treściach publicznych na TradingView. Umieszczanie linków i odnoszenie się do nich w treściach publicznych na TradingView jest zabronione.

Pomysły, Wideo oraz Streamy

 • Instrukcje How-To:
  • Sprzedawcy mogą publikować instrukcje w formie pomysłów lub wideo, aby zaprezentować swoje skrypty tylko na zaproszenie lub usługi.
  • Jeśli informacje zawarte w tych publikacjach nie zostaną uznane przez moderatorów za wystarczająco istotne, będą one moderowane.
  • Tytuł pomysłu lub materiału wideo, który wyjaśnia Twoje usługi lub skrypty tylko na zaproszenie, musi zaczynać się od słów "HOW-TO: ..." i tylko pierwsze dwa słowa powinny być pisane WIELKIMI literami.
  • Instrukcje How-To to JEDYNE publikacje, które mogą zawierać linki do Twoich skryptów tylko na zaproszenie, także w sekcji "Powiązane pomysły".
 • Analiza postfactum sygnałów transakcyjnych jest niedozwolona, z wyjątkiem Instrukcji How-To.
 • Jeśli nadużywasz omawiania swoich usług lub skryptów w publikowanej treści, zostanie ona zablokowana. Bany za takie wykroczenia są zazwyczaj długie.
 • Linki i dane kontaktowe mogą pojawiać się na streamach, ale język, który wprowadza traderów w błąd, jest zabroniony w taki sam sposób, jak jest zabroniony w innych treściach na TradingView lub gdziekolwiek indziej.
 • Nagabywanie w publikacjach Sprzedawców jest zabronione. Nie proś użytkowników o komentowanie, polubienie Twojego posta lub obserwowanie Cię.

Tytuły publikacji

 • W tytule możesz użyć nazwy użytkownika lub firmy / marki.

Skrypty tylko na zaproszenie

Twoje skrypty tylko na zaproszenie muszą być oryginalne. Moderatorzy ocenią jego oryginalność na podstawie opisu i elementów wizualnych. Jeśli używasz wskaźników klasycznych, takich jak MACD, Bollinger Bands, RSI, WaveTrend, Support & Resistance, Moving Average, itp. i nie wyjaśnisz, jakie oryginalne dodatki do nich wprowadziłeś, Twój skrypt zostanie uznany za nieoryginalny oraz taki, za który nie warto płacić. Zostanie zmoderowany.

Publikowanie zestawów zoptymalizowanych skryptów, specyficznych dla danego rynku lub ram czasowych jest niedozwolone. Jeśli udostępniasz różne ustawienia tego samego skryptu dla różnych rynków/ram czasowych, udostępnij je w pojedynczej publikacji. W razie potrzeby użyj hasła, aby odblokować określone podfunkcje.

        Opis

 • Opisy skryptów powinny dotyczyć samego skryptu, a nie Twojej firmy, marki, grupy, innych produktów czy wyników.
 • Jeśli Twój kod źródłowy wymaga ochrony i oczekujesz, że nasi użytkownicy zapłacą za Twój skrypt, zakładamy, że robi on coś wyjątkowego—w przeciwnym razie ochrona źródła i żądanie zapłaty byłyby nieuzasadnione lub nieuczciwe. Jeśli uważasz swój skrypt za oryginalny i użyteczny, to powinieneś być w stanie wyjaśnić to społeczności, aby użytkownicy mogli sami zdecydować, czy warto za niego zapłacić. Jeśli oczekujesz, że użytkownicy uwierzą Ci na słowo, bez żadnych dodatkowych informacji o produkcie, to nie należysz do społeczności TradingView. Nie oczekujemy, że opiszesz całą logikę i obliczenia użyte w skrypcie, ale społeczność powinna być w stanie zrozumieć podstawowe zasady, na których opiera się Twój skrypt, do czego może być przydatny i dlaczego warto za niego zapłacić.
 • Nie nadużywaj nazwy swojej firmy/marki w opisach: jedna lub dwie wzmianki powinny wystarczyć.
 • Jeśli Twój skrypt musi być używany z innym oraz Twój opis wyjaśnia jak to zrobić, będziesz mógł zamieścić link do niego i pokazać ten drugi skrypt na swoim wykresie. Jeśli nadużywasz tej możliwości, aby skierować ruch do swoich niepowiązanych publikacji, Twój skrypt zostanie zmoderowany.
 • W opisach nie wolno umieszczać informacji o cenach.
 • Nagabywanie w opisach jest zabronione. Nie proś użytkowników o komentowanie, polubienie Twojego posta lub obserwowanie Cię.
 • Wymagane są instrukcje dla użytkowników chcących uzyskać dostęp do Twojego skryptu. Są one potrzebne po to, aby sekcja Komentarze była używana do faktycznego komentowania skryptu, a nie do próśb o uzyskanie dostępu. Instrukcje muszą pojawić się na końcu Twojego opisu. Na przykład "Użyj poniższego linku, aby uzyskać dostęp do tego wskaźnika." lub "Napisz do nas, aby uzyskać dostęp".
 • Nie wygłaszaj nierealistycznych twierdzeń. Nie próbuj dezorientować społeczności, obiecując przyszłe wyniki na podstawie przeszłych rezultatów. Jeśli sprzedajesz dostęp do strategii, powinieneś wiedzieć wystarczająco dużo o backtestingu, aby zrozumieć, że wyniki pojedynczego testu przeprowadzonego z opublikowaną strategią nie stanowią dowodu na to, że powtórzą się one w przyszłości. Jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy, to jesteś zagrożeniem dla społeczności i nie powinieneś sprzedawać wskaźników.
 • Bądź realistą. Twierdzenie, że oferujesz "najlepszy wskaźnik do odkrywania trendów" lub używanie słów takich jak "gwarancja" oznacza albo ignorancję z Twojej strony, albo brak szacunku dla inteligencji społeczności. Takie sformułowania zostaną szybko zauważone przez moderatorów, co znacznie utrudni Twoje szanse na zostanie Sprzedawcą na TradingVeiw.
 • Jeśli prezentujesz strategię, oczekujemy dyskusji na temat parametrów, których użyłeś, nieuniknionych kompromisów związanych z projektowaniem jakiejkolwiek strategii, warunków lub rynków, dla których jest ona zoptymalizowana oraz jej ograniczeń. Nie omawiaj samej skuteczności i zyskownych transakcji, ponieważ te dane są bezużyteczne bez dokładnej analizy innych wskaźników.
 • Oczekujemy, że udokumentujesz wszystkie wartości użyte w oknie dialogowym Właściwości strategii w celu wygenerowania wyników, które pokazujesz, łącznie z prowizją i poślizgiem.

Wykres

 • Graficzna prezentacja skryptu musi być powściągliwa i zgodna z tonem, jakiego oczekujemy w opisach.
 • Chociaż możesz dążyć do uzyskania dużego efektu wizualnego, nie używaj krzykliwej grafiki, która nie pomogą użytkownikom zrozumieć celu Twojego skryptu lub sposobu jego użycia i nie używaj samych wielkich liter. Nazwa Twojego wskaźnika wskazana w tekście na wykresie jest uważana za nieprzydatną.

        Informacje o Wersji i Komentarze

 • Informacje o Wersji muszą zawierać tylko informacje istotne dla aktualizacji.
 • Informacje o Wersji i Komentarze podlegają tym samym zasadom, które dotyczą opisów skryptów.

         Ponowne wykorzystanie otwartego kodu źródłowego

 • Skrypty open-source na TradingView istnieją po to, aby przynosić korzyści społeczności, a nie sprzedawcom skryptów. W związku z tym nasze Dobre Praktyki dotyczące ponownego wykorzystania kodu open-source są agresywnie egzekwowane w przypadku skryptów tylko na zaproszenie.
 • Pamiętaj, że jeśli zamierzasz ponownie wykorzystać kod open-source, musisz uzyskać zgodę pierwotnego autora i wyraźnie zaznaczyć, że chcesz go wykorzystać w płatnym skrypcie. Zachowaj swoje upoważnienia na przyszłość.
 • Jeśli za zgodą autora ponownie wykorzystujesz kod open-source, powinno to być zaznaczone w opisie Twojego skryptu. Możesz wymienić autora, ale nie możesz linkować do jego treści.

        Wyzwania dotyczące ponownego wykorzystania kodu open-source

 • Plagiatowanie kodu open-source jest uważane za poważne wykroczenie i może skutkować permanentnym banem. Jeśli moderatorzy mają uzasadnione powody, by podejrzewać, że Twój skrypt wykorzystuje kod open-source (nieuznawany za domenę publiczną) bez pozwolenia, obowiązek dostarczenia dowodów na to, że jest inaczej, spada na Ciebie.
 • Jeśli moderatorzy nie otrzymają dowodów w ciągu 4 godzin od prośby (która zostanie wysłana, gdy będziesz online), uznają, że nie byłeś w stanie udowodnić swojej niewinności.
 • Aby udowodnić, że Twój kod nie wykorzystuje ponownie kodu open-source, będziesz musiał wysłać swój kod do moderatorów.
 • Sprzedawcy, którzy nie sprostają temu wyzwaniu, w większości przypadków zostaną zbanowani na stałe.

    Pole Sygnatura

 • Wszystkie linki, dane kontaktowe i reklamy umieść w polu Sygnatura swojego konta Premium.
 • Informacje zawarte w polu Sygnatura automatycznie pojawią się pod każdą Twoją publikacją.
 • Pole Podpisu nie jest moderowane, chyba że jego treść jest myląca lub obsceniczna.

Bany

Bany nałożone przez moderatorów mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika z funkcji społecznościowych na TradingView. Zbanowani sprzedawcy mogą nadal logować się i korzystać z funkcji wykresów.

Zbanowani sprzedawcy, którzy mają publikacje skryptów z ograniczonym dostępem, nie będą już mogli kontrolować dostępu użytkowników do takich skryptów.

Każdy kolejny ban jest nakładany na dłuższy okres, co może prowadzić do bana permanentnego. Nieuczciwi lub niekompetentni sprzedawcy są zwykle jedynymi, którzy są w stanie zgromadzić wystarczającą ilość mniej lub bardziej poważnych wykroczeń, aby doprowadzić do bana permanentnego. Ban permanentny może się również wiązać z ukryciem wszystkich Twoich publikacji.

Sprzedawcy i moderowanie skryptów

Wykroczenia dotyczące publikacji skryptów powinny być traktowane poważnie, ponieważ ich dozwolona liczba jest ograniczona. Każde kolejne wykroczenie skutkuje banem na dłuższy okres. Gdy osiągniesz limit wykroczeń, Twoje konto zostanie zbanowane permanentnie.

Zalecamy, abyś nie próbował wmawiać naszym moderatorom, że nie możesz podać informacji, których wymagamy w opisie skryptu, ponieważ takie postępowanie natychmiast zwróci uwagę moderatorów na fakt, że prawdopodobnie nie jesteś typem sprzedawcy, który jest odpowiedni dla naszej społeczności.

Doceniamy kreatywność sprzedawców w projektowaniu swoich produktów i usług, ale kreatywność przy próbie obejścia naszych zasad sprawi, że będziesz mieć więcej kłopotów niż korzyści, na które liczyłeś. Takie działania mają bardzo wysoki stosunek risk/reward i zdecydowanie ich nie polecamy.

Zdajemy sobie sprawę, że stawiamy Sprzedawcom wiele wymagań, ale uważamy, że są one rozsądne i warte posiadania dostępu do milionów traderów na TradingView. Każdy poważny sprzedawca, który jest w stanie wnieść prawdziwą wartość do naszej społeczności, nie powinien mieć problemu ze spełnieniem tych wymagań. Jeśli masz z tym problem, lepiej spróbuj sprzedać swój skrypt na innej platformie.

Jeśli jesteś w stanie spełnić te wymagania, witamy w społeczności TradingView!