Jak korzystać z funkcji Dodaj?

Funkcja dodawania umożliwia użytkownikom nakładanie dodatkowych symboli lub danych na istniejący wykres. Różni się to od funkcji porównania tym, że wykres nie zmienia osi pionowej z ceny na wartość procentową i nie skaluje się automatycznie w celu dopasowania. Oś pionowa pozostaje wyrównana z oryginalną serią danych wykresu. Nowa seria symboli/danych jest po prostu nałożona na wierzch. Pozwala to zobaczyć rzeczywistą wartość ceny obu serii danych bez łamania wykresu, jeśli wartości są zbyt daleko od siebie. Funkcja dodawania jest dobra do wizualnego porównywania dwóch lub więcej znaków.

Poniżej znajduje się przykład wykresu zawierającego EURUSD i EURJPY.


Korzystanie z funkcji dodawania staje się coraz bardziej popularne, ponieważ umożliwia porównywanie trendów rynkowych dla kilku podobnych lub powiązanych instrumentów jednocześnie. Na przykład przyjrzenie się dwóm różnym funduszom ETF śledzącym złoto w poszukiwaniu subtelnych różnic.

Poniżej znajduje się przykładowy wykres zawierający dwa oddzielne ETF-y śledzące złoto. Oczywiste jest, że są ze sobą ściśle związane, ale dalsze badania ujawniają drobne różnice.

Jak korzystać z funkcji Dodaj w TradingView

Aby dodać nowy symbol do nałożenia na bieżącą serię danych/wykres, po prostu kliknij w przycisk Porównaj lub Dodaj symbol  (wyświetlany jako znak plus) na pasku narzędzi u góry wykresu.

Wymieniono już kilka popularnych symboli, które można wybrać w celu dodania do wykresu. Można jednak dodać dowolny symbol. Jeśli akurat interesuje Cię taki, którego nie ma na domyślnej liście, możesz wpisać jego nazwę w polu wyszukiwania, najechać na wynik wyszukiwania i kliknąć w opcję Nowa skala cen

Inną opcją jest funkcja Nowy panel. Jeśli jest zaznaczona, nowy symbol zostanie wysłany do nowego panelu poniżej oryginalnego. Pozwala to na lepszą kontrolę nad każdą serią danych, nawet jeśli może to uniemożliwić bezpośrednie porównanie wizualne.