Dodałem wartość zmiennej do opisu alertu (np. {{close}}), ale to nie działa

Funkcja zastępowania wartości w odniesieniu do alertcondition() działa tylko dla skryptów napisanych w Pine v4 lub nowszym. Jeśli w momencie uruchomienia alertu zmienne w opisie nie zostaną zastąpione wartościami (tzn. wyświetli się Close = {{close}} zamiast Close = 45.1), wskaźnik z alertcondition() jest prawdopodobnie napisany we wcześniejszych wersjach Pine i opisy zmiennych nie będą dla niego działać.

Oto jak to działa w Pine v4 lub nowszych wersjach:


A oto jak to działa we wcześniejszych wersjach Pine:


Stanie się tak nawet wtedy, gdy dodasz zmienną w polu Wiadomość  w oknie dialogowym Alert (bez edytowania samego kodu). Jeśli dodasz tam zmienną i nie zostanie ona zastąpiona po uruchomieniu alertu, najprawdopodobniej wskaźnik jest napisany w języku Pine v3 lub niższym.

 

Jeśli skrypt należy do Ciebie, możesz użyć naszego konwertera, aby przekonwertować skrypt z wersji 3 na wersję 4. Więcej o tej funkcji przeczytasz tutaj. Jeśli ten skrypt pochodzi z biblioteki publicznej, możesz skontaktować się z jego autorem i poprosić o aktualizację wskaźnika do wersji 4.