Dlaczego nie ma kwartalnych danych finansowych?

W zależności od kraju sprawozdania finansowe są publikowane w różnych odstępach czasu. Podczas gdy firmy amerykańskie publikują raporty raz na kwartał, wiele firm europejskich publikuje raporty co sześć miesięcy lub raz w roku.

Jeśli firma publikuje raport co sześć miesięcy, wówczas dane dotyczące kwartalnych pól finansowych nie będą dostępne.

W zależności od kraju budżety są publikowane w różnych odstępach czasu. Podczas gdy amerykańskie firmy publikują swoje dane raz na trzy miesiące, wiele europejskich firm robi to co 6 miesięcy, a nawet co roku. Jeśli firma publikuje raport co sześć miesięcy, potrzebne będą kwartalne dane finansowe. Poniżej przedstawiamy tabelę z typową częstotliwością (dla krajów, w których większość firm przestrzega określonych terminów):

Kraj

Częstotliwość raportowania

Austria

Półroczna

Belgia

Półroczna

Francja

Półroczna

Niemcy

Półroczna

Indie

Kwartalna

Włochy

Półroczna/Kwartalna

Polska

Kwartalna

Rosja

Półroczna/Kwartalna

Singapur

Półroczna/Kwartalna

Hiszpania

Półroczna/Kwartalna

Szwajcaria

Półroczna

Wielka Brytania

Półroczna/Kwartalna

Warto zauważyć, że informacje te nie są uniwersalne. Poszczególne firmy mogą publikować swoje sprawozdania finansowe bez przestrzegania powyższej częstotliwości.