Dlaczego Dane Finansowe różnią się od innych źródeł?

Dane finansowe są gromadzone zgodnie z zasadami i standardami GAAP, SEC i FASB. Dzięki temu możliwe jest wizualne porównanie danych dla różnych instrumentów finansowych ze spółek z różnych krajów i branż w różnych okresach czasu.

Nasz dostawca danych uwzględnia unikalne cechy sprawozdawcze różnych krajów i poszczególnych firm. W oparciu o dane pochodzące ze źródeł pierwotnych (raportów okresowych) wydawanych przez te firmy, łączy je z różnymi procedurami księgowymi, w tym z nowymi standardami IASC.

Ponieważ główny dostawca danych finansowych modyfikuje te dane zgodnie z naszymi znormalizowanymi metodami, dane finansowe nie zawsze pokrywają się z danymi wskazanymi w raporcie. Dlatego, jeśli znormalizowane liczby występujące na naszej stronie różnią się od tych podanych w oficjalnych dokumentach, nie oznacza to, że są one błędne, ponieważ liczby te zostały po prostu zmodyfikowane zgodnie z naszymi standardami rachunkowości. 

Po co standaryzować dane?

  • Nawet biorąc pod uwagę wymogi rachunkowości GAAP, SEC i FASB, firmy mają dużą swobodę w prezentacji danych finansowych.
  • Metody ujawniania informacji różnią się znacznie w zależności od przedsiębiorstwa i branży.
  • Spółki, które sporządzają sprawozdania na początku roku (tj. w marcu 2001 r. za rok obrotowy 2001), mogą zniekształcać porównania, jeśli nie zostaną odpowiednio uwzględnione.
  • Wiele krajów posiada własne, unikalne procedury księgowe.