Jak przeciągać rysunki w poziomie/pionie

Przytrzymanie klawisza Shift podczas przeciągania rysunków pozwala na przesuwanie elementów dokładnie w poziomie/pionie w stosunku do punktu początkowego:

Aby dokładniej umieścić wybrane narzędzie do rysowania, możesz użyć strzałek na klawiaturze. Minimalny ruch wzdłuż skali czasu (lewo-prawo) = 1 słupek, a minimalny ruch wzdłuż skali ceny (góra-dół) = 1 mintick.