Jak przekonwertować skrypty v3 do wersji v4?

Możesz przekonwertować skrypt v3 na v4 za pomocą naszego narzędzia do konwersji. Najpierw musisz otworzyć zapisany skrypt v3 w edytorze Pine i nacisnąć przycisk “Konwertuj do v4”. 

Jeśli konwersja zakończy się sukcesem, otrzymasz przekonwertowany kod v4 w edytorze. W przeciwnym razie w konsoli pod edytorem pojawią się błędy wyjaśniające przyczyny niepowodzenia. W przeciwnym razie w konsoli pod edytorem pojawią się błędy wyjaśniające przyczyny niepowodzenia. 

 Możesz zauważyć ostrzeżenie konwertera w konsoli, nawet jeśli konwersja się powiedzie. Ostrzeżenia te mogą być spowodowane różnicami w składni wersji v3 i v4. Zalecamy zwrócenie szczególnej uwagi na ostrzeżenia o konwersji.