Informacje o alertach TradingView

Alerty TradingView to natychmiastowe powiadomienia wysyłane, gdy rynki spełniają ustalone przez Ciebie kryteria. Na przykład "Powiadom mnie, jeśli Apple przekroczy 150$". Wszyscy użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia w formie wyskakujących okienek, sygnałów dźwiękowych, alertów email, alertów email na sms, a także powiadomień PUSH wysyłanych na telefon. Użytkownicy kont Essential, Plus i Premium mogą także otrzymywać powiadomienia webhook, gdy alert jest uruchamiany.

Możesz tworzyć alerty dotyczące cen, wskaźników, strategii i/lub narzędzi rysowania.

Alerty cenowe w czasie rzeczywistym

Ustawiaj własne alerty i otrzymuj powiadomienia na dowolnym urządzeniu. Wybierz interesujący Cię poziom cen i stwórz alert, który zostaje uruchomiony, gdy cena osiągnie pożądany poziom. Odbieraj powiadomienia za pośrednictwem poczty email, powiadomień Push na telefon lub bezpośrednio na pulpit.

Alerty dla wskaźników

Twórz alerty na podstawie któregokolwiek z ponad 1000 wskaźników TradingView, w tym tych stworzonych przez społeczność. Dostosuj każdy alert z warunkami takimi jak “przecięcie” lub “wyjście z kanału” lub stwórz własne ustawienia dotyczące wyzwalania alertów korzystając z funkcji alertcondition oraz alert.

Alerty dla strategii

Stwórz alert dla strategii i otrzymuj powiadomienie za każdym razem, gdy realizowane jest zlecenie strategii.

Narysuj swoje alerty

Otrzymuj spersonalizowane powiadomienia na podstawie tego, co widzisz na wykresie. Użyj narzędzi do rysowania, aby tworzyć linie trendu, kanały i inne rysunki. Następnie stwórz alert na podstawie tego, co narysowałeś.

Typy alertów

Przecięcie

Najbardziej podstawowy i powszechnie stosowany alert. Zasadniczo oznacza “daj mi znać, gdy cena przekroczy X”. Alert przecięcie jest wyzwalany, gdy cena przecina wartość ustawioną w momencie utworzenia alertu (kierunek nie ma znaczenia).

Przykład zastosowania: "Chcę wiedzieć, kiedy Google wzrośnie o 10 dolarów od aktualnej ceny". Otwórz wykres GOOGL i otwórz menu Alert. Aktualna cena będzie wpisana w oknie ceny (w tej chwili wynosi 1540.30). Wybierz Przecięcie i zmień wartość na 1550.30. To wszystko!

Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, w miejscu gdzie wartość ceny wynosi $1550.30 i wybrać Ustaw Alert. Cena 1550.30 zostanie wybrana automatycznie.

Przecięcie w dół / Przecięcie w górę

Bardziej szczegółowa wersja alertu Przecięcie. Możesz określić, czy cena jest przekraczana podczas ruchu w górę, czy w dół. Alert Przecięcie w dół jest uruchamiany, gdy bieżąca cena przecina wartość ustawioną w alercie podczas ruchu w dół, natomiast alert Przecięcie w górę jest wyzwalany podczas przecięcia ustalonej ceny podczas ruchu w górę.

Przykład zastosowania: "Obecna cena akcji Microsoft to 44.54. Myślę, że cena najpierw spadnie, a później wróci do 42$ i wtedy kupię akcje, ponieważ będzie to trend wzrostowy. Dlatego potrzebuję wiedzieć, kiedy cena akcji Microsoft przecina 42$ w górę." Otwórz wykres MSFT, wybierz alert Przecięcie w górę, a w polu ceny wpisz 42.

Więcej niż / Mniej niż

Z tego alertu możesz skorzystać, gdy chcesz się upewnić, że cena nie tylko osiągnęła zakładany poziom, ale też go przekroczyła.

Alert Więcej niż jest aktywowany, gdy cena osiągnie wartość większą niż ustawiona w alercie. Analogicznie alert Mniej niż jest aktywowany, gdy cena osiągnie wartość mniejszą niż ustawiona w alercie.

Przykład zastosowania: "Cena Apple wynosi aktualnie $97.79 i zbliża się do poziomu bariery psychologicznej 100$. Uważam, że cena akcji AAPL odbije się kilka razy od poziomu 100$, ale gdy już go przekroczy, to pójdzie stabilnie do góry. Dlatego chciałbym wiedzieć, kiedy bariera 100$ zostanie pokonana na dobre." Otwórz wykres AAPL i ustaw na nim alert Więcej niż. Otrzymasz powiadomienie, gdy cena będzie wyższa niż 100$.

Wejście w kanał / Wyjście z kanału

Kanały są określone granicami powyżej i poniżej określonej ceny. Zazwyczaj kanały określają typową losową zmienność ceny akcji, a ruch poza granice kanału może być postrzegany jako coś znaczącego lub niezwykłego.

Alert Wejście w kanał jest uruchamiany, gdy cena wchodzi w kanał, który został zdefiniowany podczas tworzenia alertu. Analogicznie alert Wyjście z kanału jest uruchamiany, gdy cena wychodzi z kanału.

Granice kanałów można określić seriami lub poziomami (lub ich kombinacją). Alert ten informuje nas o położeniu poprzedniego słupka względem kanału.

Przykład zastosowania: "Patrząc na wykres historyczny obserwuję, że cena akcji Cisco waha się po ogłoszeniu wyników finansowych o 2$, po czym następuje wybicie. Cena wynosi w tej chwili 25.86$. Wkrótce ogłoszenie nowych wyników finansowych, a ja chciałbym zobaczyć, czy cena wyjdzie z kanału +2$ / -2$ w stosunku do aktualnej ceny".

Jeśli ustawisz alert Wyjście z kanału z górną i dolną granicą +2 i -2 w stosunku do bieżącej ceny, zostaniesz automatycznie powiadomiony, gdy to się stanie.

Wewnątrz kanału / Poza kanałem

Alert Wewnątrz kanału jest aktywowany, gdy wartość ceny jest wewnątrz kanału. Alert Poza kanałem jest aktywowany, gdy wartość ceny jest poza kanałem. Wartości należy ustawić podczas tworzenia alertu.

W przeciwieństwie do Wejście w kanał / Wyjście z kanału te alerty nie biorą pod uwagę położenia poprzedniego słupka względem kanału.

Przykład zastosowania: Ten alert jest podobny do Wejście / Wyjście z kanału, z tym że informuje czy wartojeść wewnątrz, czy poza zdefiniowanym kanałem.

Ruch w górę / Ruch w dół

To jest alert Przecięcie w górę / Przecięcie w dół z jednym dodatkowym parametrem - czasem. Możesz otrzymać powiadomienie, gdy cena akcji wzrośnie o X$ w określonym czasie (np. słupki).

Alert Ruch w górę jest wyzwalany, jeśli cena wzrośnie o określoną wartość, którą ustawiłeś w alercie (w ramach wcześniej określonej liczby słupków). Alert Ruch w dół działa tak samo, ale kiedy cena idzie w dół.

Przykład zastosowania: "Chcę wiedzieć, czy cena akcji Google urośnie o 10$ w ciągu 4 dni, a później już mnie nie interesuje." Otwórz wykres GOOGL, ustaw interwał dzienny i otwórz menu alertu. W polu ceny zostanie wpisana aktualna cena (w tej chwili to jest 97.40). Wybierz Ruch w górę, ręcznie zmień cenę na 107.40 oraz ustaw liczbę słupków na 4 (ponieważ interesuje Cię okres 4 dni, a każdy słupek reprezentuje 1 dzień) i gotowe!

Ruch w górę % / Ruch w dół %

Alert Ruch w górę % działa tak samo jak powyższy, tylko w procentach. Aktywuje się, gdy cena wzrośnie o określony procent, który należy wprowadzić w ustawieniach. Alert Ruch w dół aktywuje się, gdy cena spadnie o określony procent.

Przykład zastosowania: Działa tak samo jak Ruch w górę / Ruch w dół, tylko w procentach . Nie musisz obliczać wartości docelowej w głowie, wystarczy wybrać Ruch w górę 10%. Na przykład, jeżeli aktualna cena wynosi 97.40$, to cena docelowa zostanie automatycznie ustawiona na 97.40$ x 1.1 = 107.14$.

Alerty dla rysunków

Alerty są dostępne dla następujących obiektów rysowania: 

Jeśli dany rysunek ma aktywny alert, obok niego pojawi się ikona (w tym samym kolorze co rysunek).

Jeśli alert jest nieaktywny, ikona staje się szara. 

Jeśli obiekt rysowania zostanie zmodyfikowany, alert zostanie automatycznie dostosowany.

Uwaga! Alerty oparte na obiektach rysowania zależą od interwału wykresu, podobnie jak alerty dotyczące wskaźników, które będą widoczne tylko na początkowym interwale czasowym.