Tworzenie i zarządzanie alertami

Alerty TradingView to natychmiastowe powiadomienia wysyłane, gdy rynki spełniają ustalone przez Ciebie kryteria. Na przykład "Powiadom mnie, jeśli Apple przekroczy 150$". Wszyscy użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia w formie wyskakujących okienek, sygnałów dźwiękowych, alertów email, alertów email na sms, a także powiadomień PUSH wysyłanych na telefon.

Możesz tworzyć alerty dotyczące cen, wskaźników, strategii lub narzędzi rysowania:

Alerty cenowe w czasie rzeczywistym

Ustawiaj własne alerty i otrzymuj powiadomienia na dowolnym urządzeniu. Wybierz interesujący Cię poziom cen i stwórz alert, który zostaje uruchomiony, gdy cena osiągnie pożądany poziom. Odbieraj powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, powiadomień Push na telefon lub bezpośrednio na pulpit.

Alerty dla wskaźników

Twórz alerty na podstawie któregokolwiek z ponad 1000 wskaźników TradingView, w tym tych stworzonych przez społeczność. Dostosuj każdy alert z warunkami takimi jak “przecięcie” lub “wyjście z kanału”.

Alerty dla strategii

Stwórz alert dla strategii i otrzymuj powiadomienie za każdym razem, gdy realizowane jest zlecenie strategii.

Twórz alerty na podstawie własnych rysunków

Otrzymuj spersonalizowane powiadomienia na podstawie tego, co widzisz na wykresie. Użyj narzędzi do rysowania, aby tworzyć linie trendu, kanały i inne rysunki. Następnie stwórz alert na podstawie tego, co narysowałeś.

Tworzenie alertów

Istnieje kilka sposobów na ustawienie alertu:

1. Przycisk na górnym pasku narzędzi:

2. Przycisk w oknie zarządzania powiadomieniami:

3. Z menu kontekstowego:

4. Przycisk w panelu rysowania:

5. Przycisk Plus obok aktualnej ceny na osi cen:

6. Przycisk w tytule pomysłu:

Alerty można tworzyć dla serii danych, wykresów wskaźników, zleceń strategii i obiektów rysowania. Alerty dla serii danych nie zależą od interwałów. Alerty dla strategii zależą od interwału, ponieważ jest on brany pod uwagę przy obliczaniu wskaźników.

UWAGA! Jeśli parametr wskaźnika zostanie zmieniony po utworzeniu alertu, alert zostanie uruchomiony przy użyciu starych ustawień.

Funkcje alertów

Podczas tworzenia alertu dostępne są następujące ustawienia:

 • Warunek aktywacji — określa kiedy pojawi się alert.
 • Częstotliwość — określa czy powiadomienie zostanie uruchomione tylko raz, czy kilka razy.
 • Zegar, który automatycznie zatrzyma alert. Alert zostanie automatycznie wyłączony po osiągnięciu ustawienia dotyczącego upływu czasu.
 • Komunikat, który będzie wyświetlony po wyzwoleniu alertu. Możesz użyć specjalnych symboli zastępczych, aby użyć wartości zmiennych w komunikacie alertu.

Działania alertów

Użyj następujących opcji, aby otrzymać powiadomienie po uruchomieniu alertów:

 • Powiadomienie w aplikacji — Powiadomienie w aplikacji - aby otrzymywać powiadomienia o wyzwoleniu powiadomień na telefonie, musisz pobrać najnowszą wersję aplikacji ze sklepu AppStore lub Google Play.
 • Wyskakujące okno — Gdy alert jest aktywowany, pojawia się wyskakujące okienko. Jeżeli funkcja jest włączona na danym urządzeniu, na ekranie pojawi się wyskakujące okienko, nawet jeśli przełączysz się na inną kartę (aby ta funkcja działała prawidłowo, należy zezwolić TradingView na wyświetlanie powiadomień na pulpicie).
 • Wyślij e-mail — po wyzwoleniu alertu zostanie wysłana wiadomość e-mail. Wyślemy go na adres wskazany w Twoim profilu. 
 • Webhook URLwebhooki umożliwiają wysyłanie żądania POST do określonego adresu URL za każdym razem, gdy wywoływany jest alert.
 • Sygnał dźwiękowy — po uruchomieniu alertu usłyszysz dźwięk.
 • Wyślij email na SMS — użyj tej opcji, aby otrzymywać powiadomienia przez telefon. Email na sms to najłatwiejsza i absolutnie bezpłatna metoda wysyłania wiadomości SMS na telefon z internetu. Ta strona ma najbardziej kompletną i aktualną listę adresów e-mail, których można używać do wysyłania wiadomości tekstowych na telefony.

Alerty dla rysunków

Alerty są dostępne dla następujących obiektów rysowania: 

Konfiguruj alerty:

 • w panelu ustawień obiektu rysowania;
 • po kliknięciu obiektu rysowania prawym przyciskiem myszy.

Jeśli dany rysunek ma aktywny alert, obok niego pojawi się ikona (w tym samym kolorze co rysunek).

Jeśli alert jest nieaktywny, ikona staje się szara. 

Jeśli obiekt rysowania zostanie zmodyfikowany, alert zostanie automatycznie dostosowany.

Uwaga! Alerty oparte na obiektach rysowania zależą od interwału wykresu, podobnie jak alerty dotyczące wskaźników.

Typy alertów

Przecięcie

Najbardziej podstawowy i powszechnie stosowany alert. Zasadniczo oznacza “daj mi znać, gdy cena przekroczy X”. Alert przecięcie jest wyzwalany, gdy cena przecina wartość ustawioną w momencie utworzenia alertu (kierunek nie ma znaczenia).

Przykład zastosowania: "Chcę wiedzieć, kiedy Google wzrośnie o 10 dolarów od aktualnej ceny". Możesz to zrobić w następujący sposób. Otwórz wykres GOOGL oraz menu alertu, a w oknie ceny będzie widoczna aktualna wartość ceny waloru (w tej chwili jest to 97.40). Wybierz Przecięcie i zmień wartość ceny na 107.40. To wszystko!

Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, w miejscu gdzie wartość ceny wynosi $107.40 i wybrać Dodaj Alert. Cena 107.40 zostanie wybrana automatycznie.

Przecięcie w dół / Przecięcie w górę

Bardziej szczegółowa wersja alertu Przecięcie. Możesz określić, czy cena jest przekraczana podczas ruchu w górę, czy w dół. Alert Przecięcie w dół jest uruchamiany, gdy bieżąca cena przecina wartość ustawioną w alercie podczas ruchu w dół, natomiast alert Przecięcie w górę jest wyzwalany podczas przecięcia ustalonej ceny podczas ruchu w górę.

Przykład zastosowania: "Obecna cena akcji Microsoft to 44.54. Myślę, że cena najpierw spadnie, a później wróci do 42$ i wtedy kupię akcje, ponieważ będzie to trend wzrostowy. Dlatego potrzebuję wiedzieć, kiedy cena akcji Microsoft przecina 42$ w górę." Otwórz wykres MSFT, wybierz alert Przecięcie w górę, a w polu ceny wpisz 42.

Więcej niż / Mniej niż

Z tego alertu możesz skorzystać, gdy chcesz się upewnić, że cena nie tylko osiągnęła zakładany poziom, ale też go przekroczyła.

Alert Więcej niż jest aktywowany, gdy cena osiągnie wartość większą niż ustawiona w alercie. Analogicznie alert Mniej niż jest aktywowany, gdy cena osiągnie wartość mniejszą niż ustawiona w alercie.

Przykład zastosowania: "Cena Apple wynosi aktualnie $97.79 i zbliża się do poziomu bariery psychologicznej 100$. Uważam, że cena akcji AAPL odbije się kilka razy od poziomu 100$, ale gdy już go przekroczy, to pójdzie stabilnie do góry. Dlatego chciałbym wiedzieć, kiedy bariera 100$ zostanie pokonana na dobre." Otwórz wykres AAPL i ustaw na nim alert Więcej niż. Otrzymasz powiadomienie, gdy cena będzie wyższa niż 100$.

Wejście w kanał / Wyjście z kanału

Kanały są określone granicami powyżej i poniżej określonej ceny. Zazwyczaj kanały określają typową losową zmienność ceny akcji, a ruch poza granice kanału może być postrzegany jako coś znaczącego lub niezwykłego.

Alert Wejście w kanał jest uruchamiany, gdy cena wchodzi w kanał, który został zdefiniowany podczas tworzenia alertu. Analogicznie alert Wyjście z kanału jest uruchamiany, gdy cena wychodzi z kanału.

Granice kanałów można określić seriami lub poziomami (lub ich kombinacją). Alert ten informuje nas o położeniu poprzedniego słupka względem kanału.

Przykład zastosowania: "Patrząc na wykres historyczny obserwuję, że cena akcji Cisco waha się po ogłoszeniu wyników finansowych o 2$, po czym następuje wybicie. Cena wynosi w tej chwili 25.86$. Wkrótce ogłoszenie nowych wyników finansowych, a ja chciałbym zobaczyć, czy cena wyjdzie z kanału +2$ / -2$ w stosunku do aktualnej ceny".".

Utwórz alert Wyjście z kanału z górną i dolną granicą +2 i -2 w stosunku do bieżącej ceny.

Wewnątrz kanału / Poza kanałem

Alert Wewnątrz kanału jest aktywowany, gdy wartość ceny jest wewnątrz kanału. Alert Poza kanałem jest aktywowany, gdy wartość ceny jest poza kanałem. Wartości należy ustawić podczas tworzenia alertu.

W przeciwieństwie do Wejście w kanał / Wyjście z kanału te alerty nie biorą pod uwagę położenia poprzedniego słupka względem kanału.

Przykład zastosowania: Ten alert jest podobny do Wejście / Wyjście z kanału, z tym że informuje czy wartojeść wewnątrz, czy poza zdefiniowanym kanałem.

Ruch w górę / Ruch w dół

To jest alert Przecięcie w górę / Przecięcie w dół z jednym dodatkowym parametrem - czasem. Możesz otrzymać powiadomienie, gdy cena akcji wzrośnie o X$ w określonym czasie (np. słupki).

Alert Ruch w górę jest wyzwalany, jeśli cena wzrośnie o określoną wartość, którą ustawiłeś w alercie (w ramach wcześniej określonej liczby słupków). Alert Ruch w dół działa tak samo, ale kiedy cena idzie w dół.

Przykład zastosowania: "Chcę wiedzieć, czy cena akcji Google urośnie o 10$ w ciągu 4 dni, a później już mnie nie interesuje." Otwórz wykres GOOGL, ustaw interwał dzienny i otwórz menu alertu. W polu ceny zostanie wpisana aktualna cena (w tej chwili to jest 97.40). Wybierz Ruch w górę, ręcznie zmień cenę na 107.40 oraz ustaw liczbę słupków na 4 (ponieważ interesuje Cię okres 4 dni, a każdy słupek reprezentuje 1 dzień) i gotowe!

Ruch w górę % / Ruch w dół %

Alert Ruch w górę % działa tak samo jak powyższy, tylko w procentach. Aktywuje się, gdy cena wzrośnie o określony procent, który należy wprowadzić w ustawieniach. Alert Ruch w dół aktywuje się, gdy cena spadnie o określony procent.

Przykład zastosowania: Działa tak samo jak Ruch w górę / Ruch w dół, tylko w procentach . Nie musisz obliczać wartości docelowej w głowie, wystarczy wybrać Ruch w górę 10%. Na przykład, jeżeli aktualna cena wynosi 97.40$, to cena docelowa zostanie automatycznie ustawiona na 97.40$ x 1.1 = 107.14$.

Niestandardowe warunki alertów

Indywidualne warunki alertów możesz tworzyć w strategiach Pine. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Zarządzanie alertami

Na karcie Zarządzanie alertami możesz wyświetlać i edytować swoje alerty. 

Dla Twojej wygody dodaliśmy funkcję sortowania alertów.

Kliknij dwukrotnie alert, aby otworzyć menu Edytuj.

Aby zatrzymać, wznowić, edytować lub usunąć alerty, należy użyć klawiszy kontrolnych na liście.


Przesuń kursor na etykietę podpowiedzi i zobacz przyczynę zatrzymania alertu:

 • aktywny alert ma zieloną kropkę i status Aktywny;
 • aktywowany alert z ustawieniem Tylko raz ma pomarańczową kropkę i status Zatrzymany — Uruchomiony;
 • anulowany ręcznie lub przeterminowany alert ma czerwoną kropkę oraz status Zatrzymany ręcznie lub Zatrzymany — Wygasł .

Po utworzeniu alertu na wykresie pojawi się linia przerywana wskazująca jego poziom (z wyjątkiem alertów ruchomych). Najedź kursorem na linię, aby wyświetlić etykietę z opisem.

Kliknij dwukrotnie przerywaną linię, żeby wyświetlić menu Edycji Alertu. Kliknij znak prawym przyciskiem myszy, żeby dodać lub usunąć wydłużone linie alertów. Możesz również edytować wartość alertu przeciągając etykietę. Po prostu przenieś ją w wybrane miejsce wykresu, a nowa wartość zostanie automatycznie zastosowana w oknie dialogowym Edycja . Gdy alert zostanie uruchomiony, odpowiednia etykieta zacznie migać na wykresie.

Wszystkie wyzwolone alerty są automatycznie dodawane do Logów Alertów i w każdej chwili możesz sprawdzić historię alertów.

Strona główna Skaner akcji Skaner Forex Skaner Krypto Kalendarz ekonomiczny Jak to działa Funkcje wykresów Cennik Poleć przyjaciela Dobre Praktyki Centrum Pomocy Rozwiązania internetowe i brokerskie Widżety Wykresy Lekka Biblioteka Wykresów Blog i wiadomości Twitter
Profil Ustawienia profilu Konto i płatności Poleć przyjaciela Wiadomości do działu obsługi Centrum Pomocy Opublikowane Pomysły Obserwujący Obserwujesz Wiadomość prywatna Czat Wyloguj