Zniesienia Fibonacciego

Zastosowanie

Narzędzie Zniesienia Fibonacciego (Fib Retracement) nie jest domyślnie zawarte w ulubionych, więc możesz je dodać, wybierając pustą gwiazdkę obok ikony i nazwy narzędzia. Pojawi się pasek narzędzi ulubionych.

Zniesienia Fibonacciego są niezwykle popularnym narzędziem w analizie technicznej. Są one tworzone przez narysowanie najpierw linii trendu między dwoma skrajnymi punktami, a odległość pionowa między tymi dwoma punktami jest następnie dzielona w pionie za pomocą poziomych linii umieszczonych na kluczowych poziomach przy kluczowych współczynnikach Fibonacciego wynoszących 23,6%, 38,2%, 61,8% i 100%.

Narzędzie Zniesienia Fibonacciego zawiera możliwość ustawienia 24 różnych poziomów Fibonacciego (w tym poziomów 0% i 100%, które są zdefiniowane przez dwie skrajności pierwotnie narysowanej linii trendu). Wartości od 0 do 1 to wewnętrzne poziomy zniesienia. Wartości większe niż 1 to zewnętrzne poziomy zniesienia, a wartości mniejsze niż 0 to rozszerzenia. Dla każdego zdefiniowanego poziomu dostępne jest pole wyboru, które umożliwia włączanie lub wyłączanie tego poziomu na potrzeby wyświetlania.

Głównym zastosowaniem tych poziomów jest to, że działają one jako poziomy wsparcia i/lub oporu, gdy cena powraca do pierwotnego wzrostu lub spadku. Są to kluczowe poziomy, na które należy zwrócić uwagę, gdy cena koryguje się lub doświadcza odbicia odwrotnego trendu. Chodzi o to, że po początkowym ruchu (spadek lub wzrost) cena często wraca do kierunku, z którego pochodzi. Obszary lub poziomy określone przez wartości zniesienia mogą dać analitykowi lepsze wyobrażenie o przyszłych ruchach cen. Pamiętaj, że w miarę ruchów cen poziomy, które kiedyś uważano za opór, mogą zmienić się w poziomy wsparcia. Tak samo może być również w sytuacji odwrotnej.

Styl

W oknie dialogowym właściwości stylu można zmienić wygląd i konfigurację Fib Retracement:


Linia trendu

Pole wyboru przełącza widoczność linii trendu i przełącza obok ustaw jej kolor, krycie, grubość i styl.

Linia poziomów

Ustawia grubość i styl linii poziomu.

Dodatkowe poziomy

Pola wyboru po lewej stronie przełączają widoczność dodatkowych poziomów. Możliwe jest również wprowadzenie niestandardowego współczynnika położenia poziomu oraz ustawienie koloru i krycia dla każdego poziomu.

Użyj jednego koloru

Użyj tego menu rozwijanego, aby wybrać jeden kolor dla wszystkich linii i tła zniesienia Fib.

Rozszerz linie

Wydłuża linie poziomów w nieskończoność w prawo.

Odwrót

Odwraca kierunek ruchu Zniesienia Fibonacciego (odbija go w pionie).

Etykiety

Ustawia pozycję tekstu wartości poziomu wzdłuż poziomu.

rozmiar czcionki

Możesz zmienić rozmiar czcionki etykiet.

Ceny/Procenty

Przełącza widoczność cen bezwzględnych lub procentowych poziomów obok poziomu.

Tło

Przełącza widoczność i krycie wypełnienia tła między poziomami zniesienia.

Poziomy

Przełącza widoczność tekstu wyświetlającego wartości poziomów.

Poziomy Fib w oparciu o skalę logarytmiczną

Umożliwia obliczanie poziomów zniesienia Fibo w alternatywny sposób, gdy skala logarytmiczna jest włączona.
Ta opcja jest dostępna, gdy na wykresie włączona jest skala logarytmiczna.

Współrzędne

W oknie dialogowym Właściwości współrzędnych możesz precyzyjnie ustawić pozycję zniesienia Fibo, ustawiając pozycję jego linii trendu na skali ceny (poprzez ustawienie ceny) i skali czasu (poprzez ustawienie numeru słupka):


Cena 1

Umożliwia precyzyjne umieszczenie pierwszego punktu zniesienia (cena 1) za pomocą numeru pręta i ceny.

Cena 2

Umożliwia precyzyjne umieszczenie drugiego punktu zniesienia (cena 2) za pomocą numeru pręta i ceny.

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie Fib Retracement na wykresach o różnych przedziałach czasowych.
Umożliwia skonfigurowanie wyświetlania rysunku w poszczególnych przedziałach czasowych intraday i dziennych na wykresie. Dla dowolnego przedziału czasowego możesz wybrać, czy chcesz to pokazać, czy ukryć.

Jak nanieść linie Zniesień Fibonacciego?

Kliknij dwukrotnie linię Fibo, aby otworzyć Ustawienia, kliknij ikonę linii i Extended Lines