Fib Speed Resistance Fan

Aplikacja

Fib Speed Resistance Fan to narzędzia wykorzystywane w analizie technicznej do określania poziomów wsparcia i oporu trendu oraz poziomu cen, przy których korekta trendu może wzrosnąć lub spaść. Wachlarz oporu prędkości składa się z linii trendu, na której narysowane są linie oporu prędkości powyżej (która reprezentuje czas) i poniżej (która reprezentuje cenę). Linie te są rysowane na podstawie procentów czasu/ceny odległości między początkiem a końcem linii trendu. Najczęstsze wartości procentowe linii prędkości stosowane przez analityków to jedna trzecia i dwie trzecie. Współczynniki Fibonacciego są często używane.
Linie prędkości to połączenie linii trendu i analizy procentowego zniesienia. Linie oporu prędkości nie tylko pomagają mierzyć korekty trendu (procentowe zniesienie), ale także mierzą prędkość trendu.
Linie wachlarza oporu prędkości mogą być również postrzegane jako linie wsparcia lub oporu. W trendzie wzrostowym cena zwykle pozostaje powyżej linii wyższej prędkości. Jeśli ta linia zostanie przebita, ceny na ogół spadają do linii niższej prędkości, która w wielu przypadkach staje się poziomem wsparcia. Jeśli jednak ceny spadną poniżej linii wyższej prędkości, spadną do linii niższej prędkości, a następnie zaczną rosnąć, linia niższej prędkości stanie się poziomem oporu. W trendzie spadkowym przełamanie dolnej linii prędkości wskazuje na możliwy wzrost lub rajd do wyższej linii. Jeśli wybicie nastąpi powyżej tej linii, rajd może kontynuować do szczytu poprzedniego trendu (lub bazowej linii trendu).

Styl

W oknie dialogowym właściwości stylu można zmienić wygląd i konfigurację wachlarza oporowego prędkości Fib i zapisać te niestandardowe zmiany jako szablon, jeśli to konieczne:

Poziomy cen

Pola wyboru po lewej stronie przełączają widoczność rysowanych linii. Za pomocą przełączników obok możesz także ustawić kolor i krycie dla każdej linii.
Możliwe jest również wprowadzenie niestandardowej wartości dla umieszczenia każdej linii w wachlarzu.

Etykiety

Może przełączać widoczność lewej, prawej, górnej i dolnej etykiety z poziomami' wartości.

Siatka

Może przełączać widoczność siatki poziomów. Przełącza obok ustawienia koloru, grubości i stylu linii.

Tło

Przełącza widoczność i krycie wypełnienia tła między poziomami.  

Współrzędne

W oknie dialogowym Właściwości współrzędnych możesz precyzyjnie ustawić położenie wachlarza oporu prędkości Fib, ustawiając jego punkty początkowe' pozycję na skali ceny (ustawiając cenę) i skalę czasu (ustawiając numer słupka) i zapisz te niestandardowe zmiany jako szablon, jeśli to konieczne:

Cena 1

Pozwala na precyzyjne umieszczenie pierwszego punktu Fib Speed Resistance Fan (Cena 1) za pomocą numeru pręta i ceny.

Cena 2

Pozwala na precyzyjne umieszczenie drugiego punktu Fib Speed Resistance Fan (Cena 2) za pomocą numeru pręta i ceny.

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie Fib Speed Resistance Fan na wykresach dla różnych przedziałów czasowych. 

Pozwala skonfigurować rysunek do wyświetlania na wykresie w określonych przedziałach czasowych w ciągu dnia i dnia. Dla dowolnego przedziału czasowego możesz wybrać wyświetlanie lub ukrywanie i zapisywanie tych niestandardowych zmian jako szablonu, jeśli to konieczne: