Inside Pitchfork

Aplikacja

Inside Pitchfork to narzędzie do rysowania używane w analizie technicznej. Wywodzi się ze Standardowego Pitchforka. Istnieją trzy podstawowe elementy standardowego pitchforka: środkowa linia (linia trendu) oraz dwa zestawy linii powyżej i poniżej linii środkowej. Dodatkowe linie są ustawione w odległości określonej liczby odchyleń standardowych od każdej strony mediany. Widły wewnętrzne różnią się tym, że ich położenie początkowe jest zmodyfikowane w porównaniu ze standardowymi widłami. Początek Inside Pitchfork znajduje się w 1/2 odległości w pionie i 1/2 odległości w poziomie między najwyższymi i najniższymi punktami (ustawione pierwsze dwa punkty).

Inside Pitchfork (podobnie jak widły standardowe) są tworzone przez narysowanie linii trendu między dwoma skrajnymi punktami. Trzeci punkt jest następnie ustawiany powyżej lub poniżej drugiego punktu, w zależności od pożądanej przez analityka lokalizacji Inside Pitchfork. Pamiętaj, że domyślne ustawienie Inside Pitchfork wymaga narysowania dwóch dodatkowych zestawów linii. Tradingview pozwala na dodanie do 9 zestawów linii. W przypadku dodania dodatkowych linii użytkownik może zapisać tę konfigurację jako szablon do późniejszego wykorzystania.

Podstawową ideą wykorzystania wideł wewnętrznych i wideł standardowych jest to, że rysunki te zasadniczo tworzą rodzaj kanału trendu. Trend jest uważany za aktywny, o ile cena pozostaje w kanale Inside Pitchfork. Odwrócenia mają miejsce, gdy cena wybija się z kanału Inside Pitchfork.

Styl

W oknie dialogowym właściwości stylu można zmienić wygląd wideł wewnętrznych:

Mediana

Ustawia kolor, grubość i styl środkowej linii widełek wewnętrznych.

Dodatkowe linie

Pola wyboru po lewej stronie przełączają widoczność dodatkowych linii Inside Pitchfork. Przełącza obok ustawia linie' kolor, grubość i styl linii.

Użyj jednego koloru

Użyj tego menu rozwijanego, aby wybrać jeden kolor dla wszystkich linii i tła Inside Pitchfork.

Tło

Pole wyboru przełącza widoczność tła Inside Pitchfork, a suwak obok dostosowuje jego krycie.

Styl

Użyj tego menu rozwijanego, aby zmodyfikować Pitchfork z Inside Pitchfork do Oryginalnego Pitchforka, Schiff Pitchfork lub Zmodyfikowanego Schiff Pitchfork.

Współrzędne

W oknie dialogowym Właściwości współrzędnych możesz dokładnie ustawić położenie punktów końcowych Inside Pitchfork na skali ceny (ustawiając cenę) i skali czasu (ustawiając numer słupka):


Cena 1

Pozwala na precyzyjne umieszczenie pierwszego ostrza wideł (Cena 1) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 2

Pozwala na precyzyjne umieszczenie drugiego ostrza wideł (Cena 2) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 3

Pozwala na precyzyjne ustawienie trzeciego ostrza wideł (Cena 3) za pomocą numeru słupka i ceny.

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie Inside Pitchfork na wykresach z różnych przedziałów czasowych: