Pitchfork

Aplikacja

Pitchfork to narzędzie do rysowania, które jest popularne w analizie technicznej. Widły składają się z trzech podstawowych elementów. Istnieje środkowa linia środkowa (linia trendu), a także dwa dodatkowe zestawy linii powyżej i poniżej tej linii środkowej. Dodatkowe linie są ustawione w odległości określonej liczby odchyleń standardowych od mediany.

Widły są tworzone przez narysowanie linii trendu między dwoma skrajnymi punktami. Trzeci punkt jest następnie ustawiany powyżej lub poniżej drugiego punktu, w zależności od pożądanej przez analityka lokalizacji wideł. Pamiętaj, że domyślne ustawienie wideł wymaga narysowania dwóch dodatkowych zestawów linii. TradingView pozwala na dodanie do 9 zestawów linii. W przypadku dodania dodatkowych linii użytkownik może zapisać tę konfigurację jako szablon do późniejszego wykorzystania.

Podstawową ideą użycia wideł jest to, że zasadniczo tworzą one rodzaj kanału trendów. Trend jest uważany za aktywny, o ile cena pozostaje w kanale Pitchfork. Odwrócenia mają miejsce, gdy cena wybija się z kanału Pitchfork.

Styl

W oknie dialogowym właściwości stylu można zmienić wygląd wideł:

Mediana

Ustawia kolor, grubość i styl środkowej linii wideł.

Dodatkowe linie

Pola wyboru po lewej stronie przełączają widoczność dodatkowych linii. Przełącza obok ustawia linie' kolor, grubość i styl linii.

Użyj jednego koloru

Użyj tego menu rozwijanego, aby wybrać jeden kolor dla wszystkich linii i tła wideł.

Background

Pole wyboru przełącza widoczność tła wideł, a suwak obok dostosowuje jego krycie.

Styl

Użyj tego menu rozwijanego, aby zmodyfikować swoje widły z Schiff Pitchfork na Oryginalny Pitchfork, Zmodyfikowany Schiff Pitchfork or Wewnętrzny Pitchfork.

Współrzędne

W oknie dialogowym Właściwości współrzędnych możesz dokładnie ustawić położenie punktów końcowych wideł na skali ceny (ustawiając cenę) i skali czasu (ustawiając numer słupka):

Cena 1

Pozwala na precyzyjne umieszczenie pierwszego ostrza wideł (Cena 1) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 2

Pozwala na precyzyjne umieszczenie drugiego ostrza wideł (Cena 2) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 3

Pozwala na precyzyjne umieszczenie trzeciego ostrza wideł (Cena 3) za pomocą numeru słupka i ceny.

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie Pitchfork na wykresach z różnych przedziałów czasowych: