Trend-Based Fib Time

Aplikacja

Linie czasu oparte na trendach Fibonacciego to analityczne narzędzie do rysowania służące do przewidywania przyszłych ruchów cen na podstawie zastosowania ciągu Fibonacciego na osi czasu. Jest reprezentowany przez serię pionowych linii na poziomach daty/czasu, które pokazują prawdopodobne korekty cen w istniejącym trendzie. Najpierw rysowana jest linia trendu. W zależności od jego długości i kierunku pojawiają się pionowe linie na podstawie ciągu Fibonacciego.

Styl

W oknie dialogowym właściwości Stylu można zmienić wygląd i konfigurację Czasu FIB opartego na trendach i w razie potrzeby zapisać te niestandardowe zmiany jako szablon:

Linia Trendu

Pole wyboru przełącza widoczność i kolor linii trendu, a także jej grubość i styl.

Dodatkowe Poziomy

Pola wyboru przełączają widoczność dodatkowych poziomów. Z listy rozwijanej obok możesz także ustawić kolor i krycie dla każdej linii poziomu.

Wydłuż Linie

Przedłuża linie w nieskończoność w prawo.

Pokaż Etykiety

To pole wyboru przełącza widoczność tekstu z poziomami' wartości.

Etykiety

Ustawia pozycję tekstu wartości poziomu wzdłuż poziomów Fibo.

Tło

Przełącza widoczność i krycie wypełnienia tła między liniami.

Współrzędne

W oknie dialogowym Właściwości współrzędnych możesz dokładnie ustawić położenie początkowych punktów linii trendu na skali ceny (ustawiając cenę) i skalę czasu (ustawiając numer słupka) i zapisać te niestandardowe zmiany jako szablon w razie potrzeby:


Cena 1

Pozwala na precyzyjne umieszczenie pierwszego punktu czasu FIB opartego na trendzie (Cena 1) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 2

Pozwala na precyzyjne umieszczenie drugiego punktu czasu FIB opartego na trendzie (Cena 2) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 3

Pozwala na precyzyjne umieszczenie trzeciego punktu czasu fib opartego na trendzie (Cena 3) za pomocą numeru słupka i ceny.

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności można przełączać wyświetlanie stref czasowych opartych na trendach na wykresach z różnych przedziałów czasowych. Pozwala skonfigurować wyświetlanie rysunku w określonych przedziałach czasowych w ciągu dnia i dnia na wykresie. Dla dowolnego przedziału czasowego możesz wybrać, czy chcesz go pokazać, czy też ukryć i zapisać te niestandardowe zmiany jako  szablon, jeśli to konieczne: