Linia Rozszerzona

Aplikacja

Narzędzie do rysowania rozszerzonej linii umożliwia umieszczenie na wykresie linii, która rozciąga się w nieskończoność w dowolnym kierunku. Można go użyć do stworzenia własnej linii trendu lub kanału trendu. Kluczową cechą jest to, że rozciąga się w nieskończoność. Oznacza to, że bez względu na to, jak daleko w przyszłość lub przeszłość przesuniesz wykres, linia będzie nadal widoczna, rozciągając się pod tym samym kątem, co jej początek.

Styl

W oknie dialogowym Właściwości stylu można zmienić wygląd linii rozszerzonej:

Linia

Ustawia kolor, krycie, grubość i styl rozszerzonej linii. Drugie menu rozwijane zawiera opcje ustawienia stylu linii i wydłużenia jednego lub obu końców linii do nieskończoności.

Ponadto w ostatnich dwóch listach rozwijanych Linia można ustawić koniec w kształcie strzałki zamiast normalnego dla lewego i prawego końca przedłużonej linii. Aby koniec linii był widoczny, wyłącz suwakiem jej wydłużanie.

 

Pokaż punkt środkowy

Przełącza widoczność punktu środkowego rozszerzonej linii.

Tekst

Pola wyboru Pokaż zakres cen, Przedział słupków, Zakres daty/czasu, Pokaż odległość,  Pokaż kąt  pozwalają na wyświetlenie tekstu z odpowiednią informacją obok rozszerzonej linii na wykresie.

Menu rozwijane

Kolor tekstu statystyk umożliwia zmianę koloru, rodzaju i rozmiaru czcionki dla tego tekstu.

Pozycję tego tekstu należy wybrać w menu rozwijanym Pozycja statystyk.

Pokaż przedział cenowy

Przełącza widoczność tekstu wyświetlającego przedział cenowy między dwoma punktami przedłużonej linii.

Pokaż zakres słupków

Przełącza widoczność tekstu wyświetlającego liczbę słupków między dwoma punktami przedłużonej linii.

Pokaż zakres daty/czasu

Przełącza widoczność tekstu wyświetlającego zakres daty/czasu między dwoma punktami przedłużonej linii.

Pokaż odległość

Przełącza widoczność tekstu wyświetlającego określoną odległość (w okresach) między dwoma punktami przedłużonej linii.

Pokaż kąt

Przełącza widoczność tekstu wyświetlającego kąt nachylenia rozszerzonej linii (w stopniach).

Zawsze pokazuj statystyki

Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, tekst statystyk pojawi się obok tylko wtedy, gdy linia rozszerzona zostanie wybrana kliknięciem myszy.

Współrzędne

W oknie dialogowym Właściwości współrzędnych możesz dokładnie ustawić położenie punktów końcowych przedłużonej linii na skali ceny (poprzez ustawienie ceny) oraz skali czasu (poprzez ustawienie numeru słupka):

Cena 1

Pozwala na precyzyjne umieszczenie pierwszego punktu rozszerzonej linii (Cena 1) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 2

Pozwala na precyzyjne umieszczenie drugiego punktu rozszerzonej linii (Cena 2) za pomocą numeru słupka i ceny.

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie narzędzia Etykieta cenowa na wykresach z różnych przedziałów czasowych:

 

Alert

Możliwe jest ustawienie alertu, aby otrzymać powiadomienie o serii przekroczenia linii rozszerzonej na wykresie. Użyj ikony zegara na pływającym pasku narzędzi do rysowania lub w menu wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na samej linii rozszerzonej:

Następnie wybierz warunek, częstotliwość i preferowaną metodę powiadamiania, edytuj wiadomości powiadomień, jeśli chcesz, i naciśnij  Utwórz: