Linia Pozioma

Aplikacja

Linie poziome są często używane do zanotowania określonej ceny. Mogą być również bardzo przydatne przy wyznaczaniu poziomów wsparcia i oporu. Podobnie jak linie rozszerzone (które można rysować w dowolnym kierunku), linie poziome biegną w swoim kierunku w nieskończoność.

Styl

W oknie dialogowym Właściwości stylu można zmienić wygląd linii poziomej:

Linia

Może zmienić kolor, krycie i grubość linii poziomej, a także styl linii.

Pokaż cenę

Przełącza widoczność wartości ceny linii poziomej na osi ceny.

Pokaż Tekst

Gdy pole wyboru Pokaż tekst jest aktywne, w polu tekstowym można wprowadzić tekst do wyświetlenia obok linii poziomej. Kolor i krycie tekstu, rozmiar czcionki, atrybuty pogrubienia i kursywy można przypisać w listach rozwijanych obok pola wyboru. Menu rozwijane Wyrównanie tekstu umożliwiają ustawienie pozycji tekstu wzdłuż promienia poziomego.

Współrzędne

W oknie dialogowym Właściwości współrzędnych możesz precyzyjnie ustawić pozycję poziomej linii na skali cenowej (ustawiając cenę).

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie linii poziomej na wykresach z różnych przedziałów czasowych:

Alert

Możliwe jest ustawienie alertu, aby otrzymać powiadomienie o serii przekroczenia promienia poziomego na wykresie. Użyj ikony zegara na pływającym pasku narzędzi do rysowania lub w menu prawym przyciskiem myszy na samej linii poziomej:

Następnie wybierz warunek, częstotliwość i preferowaną metodę powiadamiania, edytuj wiadomości powiadomień, jeśli chcesz, i naciśnij Utwórz:

Możesz także narysować linię poziomą za pomocą skrótu klawiszowego - po prostu wybierz punkt i naciśnij Alt+H: