Kanał Równoległy

Aplikacja

Narzędzie do rysowania kanałów równoległych służy przede wszystkim do rozróżniania trendów ruchu cen. Narzędzie kanału równoległego ma opcję rozszerzenia w prawo, w lewo lub w obu kierunkach, jeśli użytkownik chce, aby kanał był kontynuowany w nieskończoność.

Styl

W oknie dialogowym Właściwości stylu można zmienić wygląd Kanału Równoległego:

Kanał

Ustawia kolor, krycie, grubość i styl obramowań kanału równoległego.

Środek

To pole wyboru włącza widoczność linii środkowej kanału równoległego. Poza tym menu rozwijane określa styl linii środkowej.

Wydłuż w lewo

Zaznacz to pole wyboru, aby przedłużyć lewy koniec kanału równoległego w nieskończoność.

Przedłuż w prawo

Zaznacz to pole, aby przedłużyć prawy koniec kanału równoległego w nieskończoność.

Tło

To pole wyboru umożliwia wypełnienie tła kanału równoległego. Kolor wypełnienia i jego krycie można wybrać z rozwijanego menu obok.

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie kanału równoległego na wykresach z różnych przedziałów czasowych:

Alert

Możliwe jest ustawienie alertu, aby otrzymać powiadomienie o serii przekroczenia kanału równoległego na wykresie. Użyj ikony zegara na ruchomym pasku narzędzi do rysowania lub w menu pod prawym przyciskiem myszy na samym kanale równoległym:

Następnie wybierz warunek, częstotliwość i preferowaną metodę powiadamiania, edytuj wiadomości powiadomień, jeśli chcesz, i naciśnij Utwórz: