Etykieta Cenowa

Aplikacja

Narzędzia do rysowania etykiet cenowych umożliwiają użytkownikowi wskazanie określonej ceny na wykresie. Narzędzie etykiety cenowej zawiera pole tekstowe zawierające cenę i „kropkę”; aby wskazać dokładną lokalizację.Narzędzie Etykieta z ceną jest bardzo podobne do narzędzi Balon i Callout, z tą różnicą, że Etykieta z ceną zawsze zawiera cenę w środku.

Styl

W oknie dialogowym Właściwości stylu można zmienić wygląd narysowanej etykiety z ceną:

Kolor tekstu

Ustawia kolor, rozmiar czcionki i poziom krycia tekstu ceny wewnątrz etykiety.

Tło

Ustawia kolor i poziom krycia tła etykiety.

Kolor obramowania

Ustawia kolor i poziom krycia obramowania etykiety.

Współrzędne

W oknie dialogowym Właściwości Współrzędnych możesz precyzyjnie ustawić położenie punktu etykiety ceny na skali ceny (poprzez ustawienie ceny) oraz osi czasu (poprzez ustawienie numeru słupka):

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie narzędzia Etykieta cenowa na wykresach z różnych przedziałów czasowych: