Formacja Słupkowa

Aplikacja

Narzędzie do rysowania formacji słupkowych jest unikalne na TradingView. Kopiuje twoje słupki cenowe, tworzy z nich rysunek i pozwala przeciągać go po wykresie. Możesz na przykład porównać ostatnie zmiany cen z przeszłymi lub przyszłymi ruchami:

Styl

W oknie dialogowym Właściwości stylu można zmienić wygląd narysowanej Formacji Słupkowej:


Kolor

Ustawia kolor słupków i poziom krycia słupków.

Odbicie lustrzane/odwrócone

Użyj tych pól wyboru, aby odzwierciedlić wzór słupka w pionie lub poziomie.

Tryb

Ustawia źródło kształtu i ceny dla narysowanego wzoru. Formacja ta może być wyświetlana w postaci słupków, jak również w postaci linii z różnymi źródłami cen dla jej punktów:

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie słupków na wykresach z różnych przedziałów czasowych: