Zakres Dat

Aplikacja

To narzędzie umożliwia użytkownikowi umieszczanie punktów poziomo w dwóch różnych punktach czasowych. Pomiędzy wybranymi punktami pojawi się wtedy zacieniony prostokąt, pokazujący zakres dat (lub przedział czasowy w odstępach dnia). Wzdłuż pola pojawi się również tekst przedstawiający liczbę słupków oraz czas, jaki upłynął w zakresie dat/godzin. 

Styl

W oknie dialogowym Właściwości stylu można zmienić wygląd narzędzia do rysowania zakresu dat:

Linia

Ustawia kolor, grubość i poziom krycia lewej i prawej linii zakresu dat.

Tło

Przełącza poziom widoczności, koloru i krycia przestrzeni między liniami.

Etykieta

Ustawia kolor, poziom krycia, rodzaj czcionki i rozmiar tekstu na etykiecie.

Tło etykiety

Przełącza widoczność, kolor i poziom krycia tła etykiety.

Wydłuż górę/Wydłuż dół

Użyj tych pól wyboru, aby rozszerzyć zakres dat w pionie na cały wykres.

Współrzędne

W oknie dialogowym Właściwości współrzędnych możesz precyzyjnie ustawić położenie punktów zakresu dat na skali ceny (poprzez ustawienie ceny) oraz osi czasu (poprzez ustawienie numeru słupka):


Cena 1

Pozwala na precyzyjne umieszczenie pierwszego punktu promienia (Cena 1) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 2

Pozwala na precyzyjne umieszczenie drugiego punktu promienia (Cena 2) za pomocą numeru słupka i ceny.

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie narzędzia Zakres Dat na wykresach z różnych przedziałów czasowych: