Zakres Cen


Aplikacja

To narzędzie pozwala użytkownikowi umieszczać punkty pionowo w dwóch różnych cenach. Między wybranymi punktami pojawi się wtedy zacieniony prostokąt, pokazujący zakres cen. Wzdłuż pola pojawi się również tekst przedstawiający całkowitą wielkość zmiany ceny wyrażoną w rzeczywistej cenie akcji, procentach i pipsach (tickach).

Styl

W oknie dialogowym Właściwości stylu można zmienić wygląd narzędzia do rysowania przedziałów cenowych:

Linia

Ustawia kolor, grubość i poziom krycia górnej i dolnej linii przedziału cenowego.

Tło

Przełącza poziom widoczności, koloru i krycia przestrzeni między liniami.

Etykieta

Ustawia kolor, poziom krycia, rodzaj czcionki i rozmiar tekstu na etykiecie.

Tło etykiety

Przełącza widoczność, kolor i poziom krycia tła etykiety.

Wydłuż w lewo/Wydłuż w prawo

Użyj tych pól wyboru, aby rozszerzyć zakres cenowy w poziomie na cały wykres.

Współrzędne

W oknie dialogowym Właściwości współrzędnych możesz precyzyjnie ustawić położenie punktów przedziału cenowego na skali ceny (poprzez ustawienie ceny) oraz osi czasu (poprzez ustawienie numeru słupka):

Cena 1

Pozwala na precyzyjne umieszczenie pierwszego punktu promienia (Cena 1) przy użyciu wartości ceny i liczby słupków.

Cena 2

Pozwala na precyzyjne umieszczenie drugiego punktu promienia (Cena 2) za pomocą wartości ceny i liczby słupków.

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie narzędzia Przedział cenowy na wykresach z różnych przedziałów czasowych: