Projekcja

Aplikacja

Narzędzie do projekcji umożliwia użytkownikowi prognozowanie przyszłych cen. Użytkownik umieszcza punkt początkowy na mapie. Drugi punkt należy umieścić (przesuwając poziomo w prawo) gdzieś w przyszłości. Wreszcie trzeci punkt należy umieścić w szacunkowej cenie. To zakończy rysunek projekcji.

Styl

W zakładce Styl okna dialogowego właściwości można zmienić wygląd rysowanego rzutu:

Tło

Przełącza kolor i poziom krycia tła projekcji.

Obramowanie

Ustawia kolor i grubość obramowania projekcji.

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie narzędzia Projekcja na wykresach z różnych przedziałów czasowych: