Łuk

Aplikacja

Pozwala użytkownikowi narysować łuk na wykresie. Typowym przypadkiem użycia tej funkcji jest wyróżnianie formacji na wykresie, na przykład formacja Cup and Handle.

Styl

W oknie dialogowym Właściwości stylu można zmienić wygląd łuku:

Obramowanie

Ustawia kolor i grubość obramowania łuku.

Tło

Przełącza widoczność, kolor i poziom krycia tła łuku.

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie narzędzia Łuk na wykresach z różnych przedziałów czasowych: